Starter byggingen av verdens største flytende havvindpark

1. oktober 2020 13:00 CEST | Sist endret 9. august 2021 15:50 CEST
Bilde av statsminister Erna Solberg
(Foto: Øyvind Gravås - WoldCam / Equinor ASA)

Statsminister Erna Solberg og Kværner-lærling Arne Linga har startet byggingen av den flytende havvindparken Hywind Tampen på Kværner Stord. Teknologiprosjektet åpner for nye muligheter for norsk industri. 

Statsminister Solberg og Linga startet kutteroboten på den første stålplaten i prosjektet torsdag 1. oktober. Kværner skal blant annet bygge 11 flytende betongskrog til turbinene på Hywind Tampen.

– Hywind Tampen er nytt kapittel i historien om energinasjonen Norge. Med støtte fra norske myndigheter bygger vi ikke bare Norges første havvindprosjekt. Vi videreutvikler den flytende havvindteknologien sammen med norsk leverandørindustri, sier Eldar Sætre konsernsjef for Equinor.

– Åtti prosent av verdens havvindressurser befinner seg på dypt vann og er tilgjengelig for flytende havvindprosjekter. Dersom vi klarer å gjøre flytende havvind konkurransedyktig med andre energiformer med prosjekter som Hywind Tampen, kan teknologien levere fornybar kraft i skala og bidra til en mer bærekraftig global energiforsyning. Et flytende havvindmarked vil også innebære betydelige industrielle muligheter for norsk industri, sier Sætre.

Utviklingen av Hywind Tampen-prosjektet innebærer rundt 250 årsverk for Kværner-ansatte. Kværners prosjekt vil også genere rundt 800 årsverk i ringvirkninger hos blant annet leverandører og offentlig sektor.

Bilde av konsernsjef Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre på Kværner Stord. (Foto: Øyvind Gravås - WoldCam / Equinor ASA)

En studie utført av Multiconsult viser at Hywind Tampen-prosjektet vil totalt kunne gi 1550 til 3000 årsverk i ringvirkninger til norsk næringsliv.

Equinor har som ambisjon at flytende havvind skal bli konkurransedyktig med andre energiformer innen 2030.

– Ved bruk av større turbiner, betong understell, ny teknologi og sammenstillingsmetode er vi på vei til å levere på målet om å redusere kostnadene mer enn 40% sammenlignet med Hywind Skottland. Dette er et viktig skritt for å etablere flytende vind som et bærekraftig kraftforsyningsalternativ, sier Olav-Bernt Haga, prosjektdirektør for Hywind Tampen.

– Dersom flere og større flytende havvindprosjekter realiseres i fremtiden, vil det være mulig å redusere kostnadene ytterliggere, og vi kan få en tilsvarende utvikling med kostnadsreduksjoner som vi har sett innen bunnfast havvind, sier Haga.

Equinor ser potensiale for flytende havvind prosjekter i Norge, Storbritannia, Europa, USA og Asia.

Hywind Tampen-prosjektet vil bli det første flytende havvindprosjektet som forsyner olje- og gassinstallasjoner med fornybar kraft. Vindparken vil ha en samlet kapasitet på 88 MW, og antas å kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige elektriske kraftbehovet på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C.

Hywind Tampen reduserer utslippene fra Gullfaks og Snorre-feltene med mer enn 200.000 tonn per år. Det tilsvarer de årlige utslippene fra 100.000 personbiler.

Equinor har vært en pioner innen flytende havvindteknologi. Selskapet har jobbet med teknologien i nesten 20 år. Når Hywind Tampen-prosjektet er i drift i 2022 vil selskapet operere en tredjedel av den globale flytende havvindkapasiteten i verden.

Relaterte sider

FAKTA

 • Fabrikasjon av vindturbinene er tildelt Siemens Gamesa, og vil foregå ved flere lokasjoner i Europa før de transporteres til Wergeland Base i Gulen i Vestland, hvor de skal sammenstilles.
 • De elektriske kablene skal leveres av JDR Cable System Ltd som skal fabrikkere dem i Hartlepool i Storbritannia.
 • Subsea 7 AS skal stå for installasjon av elektriske kabler og oppkobling til Snorre- og Gullfaks-plattformene.
 • Wood group er ansvarlig for modifikasjonene på Snorre og Gullfaks pattformene.

Equinor vil, som operatør, være ansvarlige for drift og vedlikehold av vindparken.  

Partnere:

 • Gullfaks-lisensen: Equinor Energy AS: 51 %, Petoro AS: 30 %, OMV (Norge) AS: 19 %.
 • Snorre-lisensen: Equinor Energy AS: 33,3 %, Petoro AS: 30 %, Idemitsu Petroleum Norge AS: 9,6 %, Wintershall Dea Norge AS: 8,6 %, Vår Energi AS: 18,6 %.

FAKTA – HYWIND TAMPEN

 • Sammen med våre partnere utvikler vi verdens første flytende havvindpark med forsyning av fornybar kraft til olje- og gassinstallasjoner til havs.
 • Tar sikte på å dekke deler av kraftforsyningen til olje- og gassfeltene Snorre og Gullfaks med flytende vindkraft.
 • Investeringen i Hywind Tampen vil være i underkant av 5 milliarder norske kroner. Norske myndigheter har gjennom Enova gitt tilsagn om støtte på inntil 2,3 milliarder kroner. I tillegg har Næringslivets NOx-fond besluttet å støtte prosjektet med opptil 566 millioner kroner.
 • Elleve enheter med en samlet kapasitet på 88 MW.
 • Ligger om lag 140 km utenfor norskekysten.
 • Vanndybden i vindparkområdet er mellom 260 og 300 meter.
 • Betydelig reduksjon i CO2-utslipp, anslått til 200.000 tonn i året.
 • Er montert på flytende betongstruktur med felles forankringssystem som leveres av Kværner.
 • Utstyrt med elleve turbiner av typen Siemens Gamesa SG 8.0-167 DD.
 • Med en rotor på 167 meter i diameter og 81,5 meter lange blad, vil hver turbin i vindparken ha et sveipt areal på 21.900 kvadratmeter.
 • Vindturbinene vil kobles sammen i et nettverk med kapasitet på 66kV.
 • Skal etter planen startes opp i tredje kvartal 2022.

KONTRAKTENE OG HVEM DE ER TILDELT

 • Siemens Gamesa Renewable Energy: Turbine Supply Agreement; Design, innkjøp og fabrikasjon av vindturbinene, sammenstilling og ferdigstilling ved land og til havs.
 • Vindturbin-vedlikeholdet vil gjennomføres av Siemens Gamesas norske serviceorganisasjon, som har fått en 5-årskontrakt i tilknytning til vindturbinleveransen.
 • Kværner AS: Skrog; Design, innkjøp og fabrikasjon av skrog og marine operasjoner inkl. administrasjon av sammenstillingssted; Planlegging og utføring av alle aktiviteter på sammenstillingssted. Innkjøp (opsjon), design og installasjon av forankringssystem. Alle marine aktiviteter knyttet til sammenstilling av vindturbin ved land, flytting av flytende vindturbin og uttauing og oppankring ute på feltet.
 • Turbinene skal sammenstilles på Wergeland Base i Gulen i Vestland.
 • JDR Cable Systems: Kabel; Design, innkjøp og fabrikasjon av eksportkabler og kabler mellom hver vindturbin.
 • Subsea 7: Kabelinstallasjon; Installasjon av kabler mellom turbinene og mellom parken og hhv Snorre A og Gullfaks A.
 • Wood Group: Modifikasjonsarbeidene på Gullfaks og Snorre.