Equinor forplikter seg til å følge Sea Cargo Charter – for åpen rapportering av skipsvirksomhet for å nå mål om avkarbonisering

8. oktober 2020 09:07 CEST
Bilde av tankskipet Eagle Blane
Oljetankskipet Eagle Blane. (Foto: Inger Johanne Stenberg)

En gruppe av verdens største selskaper med skipsvirksomhet vil nå for første gang beregne og offentliggjøre klimatilpasningen av sin skipsvirksomhet. Gruppen inkluderer Shell, Total, Ørsted og andre større skipsbefraktere.

FN anslår at den internasjonale skipsvirksomheten frakter rundt 80 % av verdenshandelen, og er ansvarlig for 2-3 % av de årlige globale klimautslippene. Store industriselskaper er store brukere av internasjonale skipsfartstjenester.

Sea Cargo Charter (erklæring om sjøtransport) er utviklet av en gruppe befraktere for å måle og rapportere sin klimatilpasning. Ambisjonen er å være åpen om miljøpåvirkning for å oppnå forbedringer.

Gjennom å beregne hvor effektivt hver befrakter utnytter sin skipsflåte, og ved å offentliggjøre resultatene, håper gruppen å fremme åpenhet og ansvarlighet i hele industrien. Målsetningen er å være på linje med ambisjonene til FNs skipsfartsorganisasjon (IMO). Ved å innføre en felles måte å beregne klimatilpasningen på, blir det enklere å ha en samlet front og øke oppmerksomheten i bransjen.

Bilde av Heidi Aakre
Heidi Aakre, direktør for Shipping i Equinor.

– Bærekraftig skipsvirksomhet kan ikke oppnås av en aktør alene, vi må samarbeide og våre åpne for å kunne levere på våre maritime klimaambisjoner. Equinor er veldig fornøyd med å signere Sea Cargo Charter, og ved å slå oss sammen med en innflytelsesrik og ambisiøs gruppe med befraktere har vi som mål trekke bransjen i riktig retning for å gjøre skipsvirksomhet mer bærekraftig, sier Heidi Aakre, direktør for Shipping i Equinor.

– Vi har en tankflåte på rundt 100 skip og vi er en betydelig befrakter, fortsetter hun. – Vi har nylig lansert våre maritime klimaambisjoner med klare mål for 2030 og 2050. Signeringen av Sea Cargo Charter er et steg for oss mot å nå disse målene gjennom å alliere oss med skipsindustrien.

Relaterte sider