Deling av data fra Northern Lights-brønn

19. oktober 2020 11:30 CEST | Sist endret 16. mars 2021 14:17 CET
Northern Lights illustrasjon

Northern Lights-prosjektet vil dele data fra verifikasjonsbrønn 31/5-7 Eos som ble ferdigboret i Nordsjøen tidligere i år. Et betydelig datavolum er innhentet gjennom kjerneboring, logging, prøvetaking og en produksjonstest.

Equinor utvikler Northern Lights-prosjektet sammen med Shell og Total som likeverdige partnere.

I tråd med prosjektets mål om å stimulere til videre utvikling av fremtidige karbonfangs- og lagringsprosjekter (CCS), ønsker partnerskapet at innsamlede brønndata fritt kan lastes ned og deles med eksterne interessenter.

Bilde av Sverre Overå
Prosjektdirektør Sverre Overå

– Northern Lights-prosjektet mener at datadeling kan spille en viktig rolle for å bygge tillit til teknologien, og realisere verdi- og innovasjonspotensial i CCS-bransjen, sier prosjektdirektør Sverre Overå.

– Å frigjøre datasett fra Northern Lights er i tråd med vår satsing på eksternt samarbeid og mer åpen innovasjon. Vi mener at åpen innovasjon vil bidra til nye ideer og nye digitale løsninger som gjør det mulig å fremskynde avkarbonisering av verdens energisystemer. Vi fremmer datadeling for å støtte partnere, leverandører og akademia med de nyeste data og utvikling i CCS-bransjen, sier Torbjørn Folgerø, digitaliseringsdirektør i Equinor.

Bilde av Torbjørn F. Folgerø
Torbjørn Folgerø, digitaliseringsdirektør i Equinor.

Data innhentet fra boring av brønn 31/5-7 bekreftet et egnet reservoar for lagring av CO2.

De innsamlede dataene vil bli gjort tilgjengelig via Equinors OMNIA-plattform. Det frigjorte materiellet legger fram relevante undergrunnsdata, blant annet data fra brønnlogg, kjerneboring og brønntest.

De kan brukes av interesserte for videre evaluering og forskning til fordel for den fremvoksende CCS-virksomheten.

Datasettet omfatter om lag 850 filer og mer enn 83 Gigabytes som det er tilgang til gjennom Equinors dataportal:

3D-illustrasjon av Northern Lights-undergrunnen
Schematic of the subsurface going from south to north through the 31/5-7 (Eos) CO2 confirmation well. The CO2 plume extent after 37.5 Mt injection is illustrated in magenta.

Det norske fullskala CCS-prosjektet Langskip er første prosjekt i industriell skala for fangst og lagring av CO2 på norsk sokkel. Utnyttelsestillatelse EL001 for CO2-lagring ble tildelt partnerne i januar 2019.

Bekreftelsesbrønn 31/5-7 (Eos) innenfor lisens EL001 ble boret og testet fra 2. desember 2019 til 7. mars 2020.

Målet for Eos-brønnen var Dunlingruppens geologiske formasjon som primær lagringsenhet, der de sandsteinholdige Cook- og Johansen-formasjonene begge kan fungere som lagringsenheter for injisert CO2. Takbergarten består av ugjennomtrengelig leirstein, Drakeformasjonen, som vil hindre CO2 fra å migrere ut av Dunlingruppen.

Relaterte sider og nedlastinger

Northern Lights-illustrasjon

Northern Lights

  • Northern Lights-prosjektet er en del av det norske fullskala karbonfangst og -lagringsprosjektet (CCS) Langskip, som støttes av norske myndigheter. Prosjektet vil i utgangspunktet omfatte fangst av CO2 fra norske industrielle fangstkilder. Northern Lights-prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO₂ i et reservoar i nordlig del av Nordsjøen.
  • I utgangspunktet omfatter Northern Lights kapasitet til å transportere, injisere og lagre opp mot 1,5 millioner tonn CO2 per år. Når CO2 er fanget på land, vil den bli transportert med skip, injisert og permanent lagret 2.600 meter under havbunnen i Nordsjøen.
  • Anlegget skal etter planen settes i drift i 2024.
  • Mottaksterminalen for CO2 vil bli plassert i Naturgassparken industriområde i Øygarden kommune på Vestlandet. 
  • Anlegget vil bli drevet fra Equinors anlegg ved Stureterminalen i Øygarden.
  • Utnyttelsestillatelse EL001 "Aurora" ble tildelt i januar 2019.
  • Det geologiske lagringskomplekset ligger 2.600 meter under havbunnen.
  • I mars 2020 ble bekreftelsesbrønn Eos boret og fullført med gode resultater.