Panasonic, Equinor og Hydro skal undersøke muligheten for europeisk batterivirksomhet

18. november 2020 07:45 CET | Sist endret 18. november 2020 08:00 CET
Bilder av batterier på linje
(Foto: Panasonic)

Det ledende teknologiselskapet Panasonic, energiselskapet Equinor og industrikonsernet Hydro har inngått en intensjonsavtale om å danne et strategisk partnersamarbeid for å undersøke mulighetene for å etablere en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet.

Fram til sommeren 2021 skal selskapene samarbeide om å vurdere markedet for litium-ion-batterier i Europa, og modne prosjektbegrunnelsen for en grønn batterivirksomhet som skal ligge i Norge. Selskapene akter å basere dette initiativet på Panasonics ledende teknologi, og satser på det europeiske markedet for elektriske kjøretøy og andre bruksområder.

Selskapene skal også undersøke muligheten for en integrert verdikjede for batterier og for samlokalisering av partnere i forsyningskjeden. Funnene fra denne første undersøkelsesfasen skal legge grunnlag for videre beslutninger.

Panasonics plan for å utvide sitt fotavtrykk i det europeiske markedet for litium-ion-batterier

Mototsugu Sato, konserndirektør i Panasonic, sier at selskapet ser på det strategiske samarbeidet med Equinor og Hydro som et mulig grunnlag for framtidig utvikling og vekst i energi-/batterisektoren i den europeiske regionen.

– Dette samarbeidet kombinerer Panasonics posisjon som et nyskapende teknologiselskap og en leder innen litium-ion-batterier, med den store industrielle erfaringen til Equinor og Hydro, som begge er sterke globale aktører, for eventuelt å bane vei for en robust og bærekraftig batterivirksomhet i Norge. Panasonic har forsynt de to siste revolusjonene i bilindustrien med drivkraft – først hybrider og nå flere generasjoner med alle elektriske kjøretøy. Vi er glade for å delta i dette initiativet for å undersøke muligheten for en innføring av bærekraftige og svært avanserte teknologier og forsyningskjeder, for å tilfredsstille de krevende behovene til kunder av litium-ion-batterier og støtte den fornybare energisektoren i den europeiske regionen, sier han.

Bilder av Allan Swan (t.v.), Al Cook og Arvid Moss
Intensjonsavtalen for det strategiske partnersamarbeidet ble signert av Allan Swan (t.v.), President of Panasonic Energy North America, Al Cook, konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling i Equinor, og Arvid Moss, konserndirektør for Energi og bedriftsutvikling i Hydro.

Ambisjon om å skape en lønnsom, bærekraftig virksomhet

– Våre selskaper har som mål å være ledende i energiomleggingen. Dannelsen av dette batterisamarbeidet i verdensklasse viser Equinors ambisjon om å bli et bredt energiselskap. Vi mener at batterilagring vil spille en stadig viktigere rolle i arbeidet med å føre energisystemer mot netto nullutslipp. Ved å samle våre fagkunnskaper på ulike energiområder, har våre selskaper som mål å etablere en batterivirksomhet som er lønnsom, bærekraftig og kan utvides, sier Al Cook, konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling i Equinor.

Elektrifisering er et grunnleggende element i den europeiske omleggingen til å nå netto nullutslipp i 2050. Det ventes at batterier vil spille en viktig rolle i denne omleggingen, spesielt i transportsektoren, der etterspørselen vokser raskt.

– Vi forventer at batteriproduksjonen vil vokse raskt som en løsning på verdens største utfordring, klimaendringen. Vi har allerede sett de siste årene at Hydros unike kombinasjon av kompetanse fra fornybar energi og prosessindustrien danner et sterkt grunnlag for partnersamarbeid for å utforske vekstmuligheter i batteriindustrien, sier Arvid Moss, konserndirektør for Energi og bedriftsutvikling i Hydro.

– Vi mener at ved å kombinere styrkene til Panasonic, Equinor og Hydro danner vi et attraktivt utgangspunkt for å undersøke mulighetene for en lønnsom og bærekraftig batterivirksomhet i Norge, der vi har et solid fotfeste, en base for fornybar kraftproduksjon og nærhet til det europeiske markedet, sier han.

Foreløpige funn ventes rundt midten av 2021

Som en del av denne første fasen vil selskapene gå i direkte dialog med mulige kunder i og utenfor bilindustrien i Europa samt med relevante myndigheter i Norge og Europa med sikte på å få konkurransedyktige rammevilkår for dette felles batteriinitiativet. Det ventes at foreløpige funn blir klare i midten av 2021.

Se også

Om Panasonic

Panasonic Corporation er et globalt ledende selskap innen utvikling av ulike elektroniske teknologier og løsninger for kunder i forbrukerbransjene elektronikk, boligsektoren, kjøretøy og B2B. Selskapet, som feiret sitt 100-årsjubileum i 2018, har utvidet virksomheten globalt, og har nå 528 datterselskaper og 72 tilknyttede selskaper over hele verden. Panasonics formål er å lage verdens tryggeste batterier med høyest kvalitet og lavest pris. Gjennom dette arbeidet vil Panasonic skape et samfunn med ren energi, og våre produkter vil endre samfunnets bruk og oppfatning av elektrisk kraft. Selskapet har forpliktet seg til å skape ny verdi gjennom nyskaping på tvers av grenser, og bruker sine teknologier til å skape et bedre liv og en bedre verden for sine kunder. Det ligger mer informasjon om Panasonic her: https://www.panasonic.com/.

Om Equinor

Equinor er et internasjonalt energiselskap som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land over hele verden. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Vi har forpliktet oss til å arbeide for en lavkarbonframtid og forme energiframtiden. Vi har som mål å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, og vi skal skape langsiktig verdi til støtte for Parisavtalen. Det ligger mer informasjon om Equinor her: https://www.equinor.com/.

Om Hydro

Hydro har base i Norge og om lag 35.000 ansatte og virksomhet i om lag 40 land. Vi har over 100 års erfaring fra fornybar energi, utvikling av industriell teknologi, nyskaping og drift av høy kvalitet. Vårt formål er å skape et mer levedyktig samfunn ved å utvikle naturressurser til produkter og løsninger på nyskapende og effektive måter. Det ligger mer informasjon om Hydro her: https://www.hydro.com/.

Logoer for Panasaonic, Equinor og Hydro