Produserer fra Snorre Expansion Project

14. desember 2020 09:00 CET | Sist endret 9. august 2021 15:37 CEST
Bilde av Snorre A-plattformen
Snorre A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Bo B Randulff - Even Kleppa - Woldcam / Equinor ASA)

12. desember startet produksjonen fra Snorre Expansion Project i Nordsjøen. Dette er stort prosjekt for økt utvinning som gir nær 200 millioner fat ekstra olje og bidrar til å forlenge levetiden for Snorre-feltet ut 2040.

Etter planen skulle prosjektet startet produksjonen første kvartal 2021.

Partnerskapet består av Equinor, Petoro, Vår Energi, Idemitsu og Wintershall Dea.

– Jeg er stolt av at vi har klart å gjennomføre sikker oppstart av Snorre Expansion Project før plan i et så spesielt år som 2020. I tillegg ligger prosjektet an til å leveres over 1 milliard kroner under kostnadsestimatet i plan for utbygging og drift, sier konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor, Geir Tungesvik.

Snorre-feltet har vært i drift siden 1992 og har store gjenværende ressurser. I desember 2017 overleverte Equinor og partnerne en endret plan for utbygging og drift (PUD) av Snorre-feltet til myndighetene.  Nå økes utvinningsgraden fra 46 til 51 prosent. Det utgjør store verdier i et felt med totalt 2 milliarder fat utvinnbar olje.

Bilder av Geir Tungesvik og Arne Sigve Nylund
Geir Tungesvik, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring, og Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Hywind Tampen-prosjektet med 11 flytende vindturbiner, som skal forsyne Snorre- og Gullfaks-feltene med kraft, forventes å starte opp i tredje kvartal 2022. Det er anslått at om lag 35 prosent av det elektriske kraftbehovet for de to feltene kan dekkes med vindkraft.

Snorre-feltet skulle ifølge opprinnelig PUD ha stengt ned 2011-2014, men lever nå videre som ett av flere felt der Equinor har fått samtykke til forlenget levetid.

– Levetidsforlengelse er god ressursforvaltning. De nye volumene som kommer til Snorre A bidrar til å sikre aktivitet i havet og på land, og gir betydelige verdier til det norske samfunnet, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Investeringene i Snorre Expansion Project er på 19,5 milliarder 2020-kroner, og utbyggingen er lønnsom også med langt lavere oljepriser enn i dag.  Prosjektet har gitt store ringvirkninger for leverandørindustrien i Norge, spesielt på Østlandet og i Rogaland.

24 nye brønner blir boret for å hente opp de nye volumene. Brønnene er fordelt på seks brønnrammer på havbunnen. Det er også installert samlerør som knytter de nye brønnene til plattformen, samt nye stigerør. Prosjektet omfatter også en ny modul og ombygging på Snorre A.

Etter tre år med modifikasjoner på en plattform i drift ble de siste forberedelsene for å ta imot olje fra de nye brønnene gjort i en større revisjonsstans i høst. Stansen og arbeidet ble gjennomført uten personskader eller alvorlige hendelser.

Selv om Snorre Expansion Project hadde kommet langt da Covid-19 pandemien brøt ut har prosjektet hatt utfordringer med leveranser, stengte grenser og anlegg samt at smittevernrestriksjoner førte til begrenset bemanning på plattformen. 2020 har vært et travelt år, spesielt når det gjelder marine operasjoner og modifikasjoner. Like fullt starter produksjonen før plan:

– Dette er et resultat av svært godt samarbeid, både internt med egne ansatte og vernetjeneste og med leverandørene og partnerne våre. I et helt uvanlig år har mange strukket seg langt, vært konstruktive og løsningsorienterte for at prosjektet skal komme i mål, sier Tungesvik.

Partnerskapet i Snorre-feltet består av: Equinor Energy AS (operatør) 33,27 %, Petoro AS 30%, Vår Energi AS 18,55%, Idemitsu Petroleum Norge AS 9,6 % og Wintershall Dea Norge AS 8,57%.

Relaterte sider og nedlastinger

Snorre Expansion brønnrammer på en lekter
Snorre Expansion brønnrammer ved utseiling fra Tønsberg. (Foto: Roar Lindefjeld - Espen Rønnevik / Equinor ASA)

Fakta

  • Snorre-feltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen i Tampen-området og havdybden er mellom 300 og 380 meter.
  • Snorre er en gigant i Nordsjøen og et av feltene med størst gjenværende reserver av Equinors oljeproduserende felt på norsk sokkel.
  • I Snorre Expansion prosjekt skal det totalt bores 24 brønner; 13 produksjonsbrønner og 11 injeksjonsbrønner for trykkstøtte. Boreoperasjonene vil fortsette i to år framover.
  • Snorre-feltet er komplisert og oppdelt av mange forkastninger. Det kreves et stort antall brønner for å utvinne de betydelige gjenværende ressursene.  Med SEP vil rundt 100 brønner være tilknyttet Snorre A.
  • Fram til nå har Snorre-feltet produsert 1,4 milliarder fat olje. Totalt utvinnbare volumer i feltet er anslått til 2 milliarder fat.
  • Opprinnelig antatt levetid for Snorre-feltet var fram til 2011 – 2014. Nå er det forventet at Snorre vil produsere ut 2040.

Hovedleverandører for Snorre Expansion Project:

Aibel: Modifikasjoner på Snorre A inkludert bygging av ny modul
TechnipFMC: Produksjonssystemer på havbunnen
Subsea 7: Fabrikasjon og installasjon av rørbuntsystemet
Transocean: Boring og brønnoperasjoner
Halliburton: Integrerte brønntjenester
Deep Ocean: Marine installasjoner.