Equinor, RES og Green Giraffe inngår samarbeid om flytende havvind i Frankrike

20. juli 2021 14:00 CEST
Flytende havvindturbiner - Hywind Skottland
Den flytende havvindparken Hywind Scotland. (Foto: Michal Wachucik/Abermedia - Equinor ASA)

Equinor, RES og Green Giraffe går sammen og danner Océole, et partnerskap for utvikling av flytende havvind i Frankrike.

Under Océole vil partnerne samarbeide for å forberede bud i kommende budrunder for flytende havvind som arrangeres av franske myndigheter.

Etableringen av partnerskapet er i tråd med de tre selskapenes ambisjon om å utvikle flytende havvindprosjekter med høy ytelse for å støtte opp under Frankrikes mål om å utvikle opp mot 6,8 GW havvind innen 2028 på veien mot å bli klimanøytral innen 2050.

– Frankrike har som ambisjon å bli et ledende marked for flytende havvind i kommende tiår. Sammen med RES og Green Giraffe er vi klare til å bidra til å realisere landets ambisiøse havvindplaner, og utvikle det som kan bli den første kommersielle flytende havvindparken i Frankrike. Som Océole har vi den nødvendige industrielle kompetansen, samt faglige og finansielle ekspertisen til å utvikle prosjekter der vi kan skape verdi og hente ut stordriftsfordeler ved bruk av denne spennende teknologien, sier Equinors direktør for forretningsutvikling i Fornybar, Jens Økland.

Portrett av Jens Økland

– Jeg er glad for at RES inngår et samarbeid som styrker alle de tre selskapenes komplementære egenskaper, sier Delphine Robineau, Offshore Wind Manager i RES.

– Erfaringen som er samlet i Océole viser vår komplementære evne til å utvikle den flytende havvindindustrien i Frankrike med prosjekter som er tilpasset franske territorier, samtidig som vi viser respekt for miljøet og havets brukere, sier Robineau.

Equinor er det ledende selskapet i verden innen utvikling av flytende havvind. Selskapet er operatør på verdens første flytende havvindpark, Hywind Scotland (30MW), og bygger verdens største flytende havvindpark under utvikling, Hywind Tampen (88 MW). Equinor har mer enn ti års erfaring fra flytende havvind.

Med sin offshore-erfaring og prosjektstyringskompetanse fra Nordsjøen og globalt, er selskapet sterkt kvalifisert for å videreutvikle flytende havvind i Frankrike på trygg og effektiv måte sammen med partnerne.

RES har solid og anerkjent kompetanse innen havvind gjennom sin erfaring fra prosjektutvikling, drift, og vedlikehold, så vel som støtte- og ingeniørtjenester. I Frankrike vant RES anbudsrunden for havvindprosjektet utenfor Bay of Saint-Brieuc i 2011.

Selskapet vil bygge videre på sin erfaring fra utvikling av Frankrikes første havvindprosjekt, som har fått de nødvendige samtykker og er under bygging.

Green Giraffe er et spesialisert finansielt rådgivningsselskap innen fornybar energi. Med mer enn 110 prosjekter i hele verden har selskapet en god merittliste og en sterk internasjonal posisjon innen havvindsektoren.

For ytterligere informasjon:
Equinor
Sissel Rinde, Media Relations,
Tlf: +47 412 60 584

Relatert side og nedlastinger

Equinor

Equinor  har ambisjon om å være et ledende selskap i det grønne skiftet. Det store havvindselskapet leverer fornybar strøm fra havvindparker i Storbritannia og Tyskland til mer enn én million europeiske hjem. Equinor bygger betydelige havvindklynger på vestkysten av USA, i Østersjøen og Nordsjøen.

I Nordsjøen utvikler Equinor nå verdens største havvindpark, Dogger Bank, og verdens største flytende havvindpark, Hywind Tampen. Selskapet er posisjonert for framtidige havvindmuligheter i flere geografiske områder, blant annet Europa, USA og Nord- og Sør-Amerika og Asia.

RES

RES er verdens største uavhengige energiselskap, og er aktiv innen landbasert vind og havvind, solenergi, energilagring, -overføring og -distribusjon. RES har vært i front i bransjen i 40 år, og levert mer enn 20GW fornybare energiprosjekter i hele verden, og støtter en portefølje av eiendeler i drift på 7GW globalt for en stor kundebase.

RES har sikret kjøpsavtaler for 1,6GW kraft som har gitt tilgang til energi til laveste kostnader. RES har 3000 ansatte og er aktiv i 10 land. I Frankrike har RES utviklet over 1,5GW landbasert vind/havvind og solenergiprosjekter, og har 240 ansatte.

Green Giraffe

Green Giraffe er et spesialisert rådgivningsfirma som ble etablert i 2010 av erfarne finansspesialister for satsing innen fornybar energi.  Green Giraffe har kontorer i hele verden, og tilbyr prosjektkapital og gjeldsstrukturering uten regress, rådgivning på kjøpssiden og salgssiden, anbudsstøtte, prosjektkontraktsstøtte, innhenting av markedsinformasjon, og modellerings-/verdsettelsestjenester.