Skip to content

Endringer i Equinors konsernledelse

(UTC)Last modified
Carri Lockhart - portrett
Carri Lockhart, tidligere konserndirektør for Teknologi, digitalisering og innovasjon.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

Konserndirektør for Teknologi, digitalisering og innovasjon (TDI) Carri Lockhart har besluttet å forlate Equinor for å returnere til USA.

– Jeg vil takke Carri for hennes bidrag i konsernledelsen, hennes innsats for å etablere forretningsområdet TDI og hennes engasjement for å utvikle Equinors teknologiagenda. Jeg ønsker henne alt godt i framtiden, sier konsernsjef Anders Opedal.

Elisabeth Birkeland Kvalheim - portrett
Elisabeth Birkeland Kvalheim, fungerende konserndirektør for TDI.

Carri Lockhart vil tre ut av konsernledelsen 22. mars og være tilgjengelig for selskapet for å sikre en god overlevering fram til 30. juni.

Direktør Elisabeth Birkeland Kvalheim er utnevnt som fungerende konserndirektør for TDI, med virkning fra i dag.

Lockhart begynte i Equinor i 2016 og har hatt flere ledende roller i Norge og USA før hun ble en del av konsernledelsen 1. juni 2021.

Prosessen med å utnevne den nye konserndirektøren for TDI er igangsatt og vil bli kommunisert når den er avsluttet.

Siste nyheter