Skip to content
no

Equinors konsernledelse

Person on Gina Krog
Gina Krog.
Foto: Einar Aslaksen

Konsernsjefen har ansvaret for den daglige driften og legger fram forslag til strategi, mål, tiltak, regnskaper og viktige investeringer for konsernets ledergruppe. Her er konsernets ledergruppe.

Medlemmer

Anders Opedal

Anders Opedal

Konsernsjef Equinor ASA
Ulrica Fearn

Ulrica Fearn

Konserndirektør Økonomi og finans
Jannicke Nilsson

Jannicke Nilsson

Konserndirektør Sikkerhet, sikring og bærekraft
Kjetil Hove

Kjetil Hove

Konserndirektør Utforskning og produksjon Norge
Al Cook

Al Cook

Konserndirektør Leting og produksjon internasjonalt
Geir Tungesvik

Geir Tungesvik

Konserndirektør Prosjekter, boring og anskaffelser
Irene Rummelhoff

Irene Rummelhoff

Konserndirektør Markedsføring, midtstrøm & prosessering
Pål Eitrheim

Pål Eitrheim

Konserndirektør Fornybar
Elisabeth Birkeland Kvalheim

Elisabeth Birkeland Kvalheim

Fungerende konserndirektørTeknologi, digitalisering og innovasjon
Siv Helen Rygh Torstensen

Siv Helen Rygh Torstensen

Konserndirektør Juridisk og etterlevelse

Jannik Lindbæk

Konserndirektør Kommunikasjon
Aksel Stenerud

Aksel Stenerud

KonserndirektørMennesker og organisasjon