Skip to content

Innkalling til ordinær generalforsamling 11. mai 2022

(UTC)Last modified
Bilde fra generalforsamlingen 2021
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Equinor ASAs (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) ordinære generalforsamling finner sted 11. mai 2022 klokken 16.00.

Generalforsamlingen vil bli avholdt i Equinor Business Center, Forusbeen 50, 4035 Stavanger for de som deltar fysisk og via Lumi AGM for de som deltar digitalt.

Avstemning vil foregå elektronisk via Lumi AGM både for aksjonærer som møter fysisk og de som deltar digitalt.

Det er også mulig å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Ytterligere informasjon finnes under "Deltakelse" i innkallingen til generalforsamling som er vedlagt. Se også informasjon på www.equinor.com/generalforsamling.

Investorkontakt: Erik Gonder, + 47 99562611 eller ergon@equinor.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12