Skip to content

Equinors sikkerhetstrend per første kvartal 2022

(UTC)Last modified
Installasjon av P2 – prosessplattform 2 – på Johan Sverdrup-feltet
Installasjon av P2 – prosessplattform 2 – på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.
(Foto: Bo B Randulff - Woldcam / Equinor ASA)

Sikkerhetsstatistikken per første kvartal 2022 viser at trenden for antallet alvorlige hendelser og personskader er stabil. Ingen hendelser med storulykkepotensiale er registrert i første kvartal.

Ved utgangen av første kvartal 2022 er frekvensen for alvorlige hendelser per million arbeidstimer (SIF) 0,5. De fleste av de alvorlige hendelsene har sitt utgangspunkt i fallende gjenstander og løfteoperasjoner.

De siste 12 månedene er trenden for personskader (TRIF - antall personskader med medisinsk behandling per million arbeidstimer) 2,4 per første kvartal 2022.

Alvorlige personskader inngår også i statistikken for alvorlige hendelser SIF. De fleste personskadene er hånd- og fingerskader.

Grafer med prestasjonsindikatorer for sikkerhet

Ni olje- og gasslekkasjer er registrert de siste 12 månedene. Olje- og gasslekkasjer blir kvalifisert etter alvorlighetsgrad i forhold til utslippsrate. Ingen lekkasjer er registrert i første kvartal.

Vi ønsker å ta ut mest mulig læring rundt hendelsene.

Jannicke NilssonKonserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft
Jannicke Nilsson - portrett

– Derfor jobber vi med de bakenforliggende årsakene for å skjønne hvorfor hendelsene oppstår», sier Nilsson.

Gjennom årshjulet Alltid Sikker jobber Equinor sammen med andre operatørselskaper og eksterne leverandører for å få ned sannsynligheten for storulykker og øke forståelsen av hvilke forhold som kommer i veien for å jobbe sikkert. Årshjulet og læringspakker bidrar til å repetere og forsterke arbeidet.

– Vi tar disse tallene på alvor og er opptatt av åpenhet rundt sikkerhet. Vi er avhengige av en god rapporteringskultur for å kunne lære av hendelser. For å forebygge må vi både lære av hendelser og vanlige arbeidssituasjoner. Dette er avgjørende for å forbedre sikkerhetsresultatene våre, sier Nilsson.

Siste nyheter