Skip to content

Forlenger avtaler for boreservice og spesialisttjenester verdt 20 milliarder kroner

(UTC)Last modified
Boring på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen
Boring på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen
(Foto: Kjetil Eide / Equinor ASA)

Equinor forlenger avtalene med Baker Hughes Norge, Halliburton AS og Schlumberger Norge AS for integrerte bore- og brønntjenester på Equinor-opererte felt på norsk sokkel.

Samtidig forlenges avtalene for tilleggstjenester med de samme selskapene og 13 andre leverandører. Avtalene gjelder for to år fra 1. juni.

Mette H. Ottøy - portrett
Mette H. Ottøy, anskaffelsesdirektør
(Foto: Kjetil Eide / Equinor ASA)

Kontraktsforlengelsen for boreservice har en anslått samleverdi på om lag 14 milliarder kroner, og sysselsetter om lag 2000 personer fordelt på 18 faste plattformer og 12 mobile rigger.

Samlet verdi for spesialisttjenester i samme periode har beregnet verdi på i underkant av seks milliarder kroner. Spesialistavtalene sysselsetter om lag 600 personer.

– Langsiktige leverandørrelasjoner har vist seg viktig i en bransje som svinger fort mellom gode og mer krevende tider. Det sørger for forutsigbarhet og er viktig for å utvikle denne bransjen på en sikker, effektiv og bærekraftig måte. Vi er glade for å videreføre disse avtalene, og det er et uttrykk for det gode samarbeidet med våre leverandører. Disse kontraktene er sentrale for den verdiskapningen vi får til på norsk sokkel, sier Mette H. Ottøy, anskaffelsesdirektør.

Erik G. Kirkemo - portrett
Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn.
(Foto: Kjetil Eide / Equinor ASA)

I boreservicekontraktene etablert i 2018 ble tjenestene samlet i ett kontraktsformat, der én leverandør fikk hovedansvaret for integrerte boretjenester, sementering og pumping, bore- og kompletteringsvæsker, elektrisk logging og komplettering på de enkelte installasjonene.

– Vi ser klare fordeler av integrerte kontrakter. De har vært fundamentale for å modernisere måten vi jobber på, både ved opprettelse av operasjonssentre, løse tverrfaglige utfordringer samt ta i bruk nye teknologier for å kommunisere tett mellom hav og land. De integrerte kontraktene blir godt utfylt av rammeavtalene for spesialisttjenester. Vi er godt fornøyde med de avtalene vi nå viderefører og ser fram til å fortsette å forbedre oss i fellesskap med våre leverandører, sier Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn.

Boreserviceavtaler

Baker Hughes: Grane A, Oseberg B - C - Øst - Sør, Transocean Equinox, Transocean Endurance, Noble Lloyd Noble*, Visund A*, Deepsea Atlantic, Rowan Stavanger, Heidrun A*, Askepott og Johan Sverdrup*

Halliburton: Njord A, Heidrun A*, Snorre A - B, Kvitebjørn A*, Noble Lloyd Noble*, Transocean Enabler*, Transocean Encourage and Transocean Spitsbergen

Schlumberger: Gullfaks A - B - C, Kvitebjørn A*, Statfjord A - B - C, Visund A*, Deepsea Stavanger, Askeladden, Noble Lloyd Noble*, COSL Promoter, Deepsea Aberdeen, Johan Sverdrup* and Transocean Enabler*

* Delt leveranse

Avtalene for spesialisttjenester blir videreført med følgende leverandører:

Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford, Ramex, NOV Wellbore Technologies, Petroleum Technology Company, TCO, Interwell, Welltec Oilfield Services, Roxar Flow Measurement, Sekal AS, Archer Oiltools, Silixa, Tendeka og Ardyne.

Spesialisttjenestene inkluderer nedihullspumper, nedihullsmonitorering, perforering via fôringsrør (tubing conveyed perforation), borestreng med signalkabel (wired drill pipe), foringsrørhenger, sandskjermer, fiberoptikk, fisketjenester, tilleggskompletteringsutstyr og -tjenester, nedihulls mekanisk isolering, flergrensteknologi, kjernetaking, enkeltkjøringsboresystem (one trip steerable drilling liner system) og ekspanderende hydrauliske sandskjermer.

Siste nyheter