Skip to content

Bygger ut gass- og kondensatfunn i Norskehavet

(UTC)Last modified

Equinor og partnerne Vår Energi, Spirit Energy og Petoro i Halten Øst har besluttet å investere om lag 9 milliarder kroner i utbygging av området som ligger ved Åsgard-feltet i Norskehavet.

Området består av seks gass- og kondensatfunn og opsjon for ytterligere tre prospekter. Partnerskapet leverer i dag plan for utbygging og drift til olje- og energiministeren.

Geir Tungesvik - portrett
Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser.

– Gass er en viktig energibærer for Europa. Halten Øst utnytter den eksisterende gassinfrastrukturen på norsk sokkel og vil bidra med viktige volumer som vil gi betydelig verdiskaping. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan Equinor sammen med rettighetshavere og myndigheter jobber sammen på tvers av utvinningstillatelser for å finne smarte løsninger for best mulig ressursutnyttelse fra norsk sokkel, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser.

Halten Øst er en fellesbetegnelse på flere mindre funn og prospekter. Det var vanskelig for hvert enkelt prosjekt å finne økonomisk gode utbyggingsalternativer. I 2020 ble derfor rettighetshaverne i fire konsesjoner enige om å samordne en utbygging av området.

Utvinnbare reserver i Halten Øst er beregnet til nær 16 millioner Sm3 oljeekvivalenter eller rundt 100 millioner fat oljeekvivalenter hvor ca. 60 % er gass som sendes til Europa via Kårstø.

Randi Elisabet Hugdahl - portrett
Randi Elisabet Hugdahl, produksjonsdirektør for Åsgard.

– Halten Øst er en havbunnsutbygging med fem havbunnsrammer som skal utnytte etablert infrastruktur på Åsgard-feltet, noe som gir god ressursutnyttelse med høy verdiskaping, lave utbyggingskostnader og lave CO2-utslipp sier Randi Elisabet Hugdahl, produksjonsdirektør for Åsgard.

Prosjektet planlegges bygd ut i to faser. Første fase blir bygd ut med seks brønner i perioden 2024-2025 og andre fase er planlagt utbygd i 2029. Produksjonsstart av de to første brønnene er planlagt i 2025. Deretter vil brønnene bli satt i produksjon etter hvert som de blir ferdigstilt.

Samfunnsmessige ringvirkninger i Norge

Kunnskapsparken Bodø har gjennomført en ringvirkningsstudie som viser at nasjonale sysselsettingsvirkninger i utbyggingsfasen av Halten Øst er beregnet til ca. 3000 årsverk, fordelt over fem år i perioden 2022-2029.

Mer enn 90 prosent av investeringene i Halten Øst går til leverandører som holder til i Norge.

Totalt vil det bli tildelt kontrakter for nærmere sju milliarder kroner.

Kontrakter og intensjonsavtale

 • Technip FMC: Kontrakt for installasjon av rør og undervannsstrukturer – verdi 1,3-1,5 milliarder kroner
 • Aker Solutions: Kontrakt for undervanns produksjonssystem – verdi 1,3-1,5 milliarder kroner
 • Aker Solutions: Intensjonsavtale for kontrollkabel – verdi 300-400 millioner kroner

Det vil også bli tildelt kontrakt for boring, boreservice, spesialisttjenester og modifikasjon av Åsgard B-plattformmodulen til en anslått verdi på 3,6 milliarder kroner.

Kontraktene har forbehold om myndighetenes godkjenning av plan for utbygging og drift.

Partnere: Equinor Energy AS (57,70% - operatør), Petoro AS (5,90%), Vår Energi AS (24,60%) og Spirit Energy AS (11,80%)

Gruppebilde fra overlevering av PUD
Tom Elseth (f.v.) (Equinor), Arild Stavnem (Petoro), Gunn Gadeholt (Spirit Energy), Geir Tungesvik (Equinor), Terje Aasland (Olje- og energiminister) og Ørjan Jentoft (Vår Energi)

Halten Øst

 • Halten Øst består av funnene Gamma, Harepus, Flyndretind, Nona, Sigrid og Natalia.
 • Halten Øst er en havbunnsutbygging knyttet opp til Åsgard anleggene og inkluderer installasjon av tre havbunnrammer i sør og to havbunnrammer i nord
 • Det planlegges boring av totalt opptil ti brønner.
 • De sørlige strukturene vil kobles til en 49 km rørledning fra Mikkel Sør til Åsgard havbunnskompressor manifoldstasjon (SCMS)
 • Den nordlige strukturen vil kobles til en 22 km rørledning fra Natalia til SCMS.
 • Gass og olje/kondensat sendes videre til Åsgard B for prosessering og olje og kondensat lagres i Åsgard C for eksport med skip.
 • Produsert gass sendes gjennom gassrørledningen Åsgard Transport til Kårstø og videre til Europa.

Åsgard-feltet

 • Åsgard-anleggene ligger om lag 200 kilometer fra kysten av Trøndelag og 50 kilometer sør for Heidrun-feltet.
 • Feltet består av forekomstene Midgard, Smørbukk og Smørbukk Sør. I tillegg er gassfeltet Mikkel og oljefeltene Morvin og Trestakk knyttet opp mot infrastrukturen på Åsgard.
 • Feltet er bygget ut med et produksjonsskip Åsgard A, en halvt nedsenkbar innretning Åsgard B og et lagerskip Åsgard C. Åsgard har produsert olje siden mai 1999 og gass siden oktober 2000.

Siste nyheter