Skip to content

Equinors sikkerhetsresultater i andre kvartal 2022

(UTC)Last modified
Installasjon av Johan Sverdrup P2-plattformen
Installasjon av Johan Sverdrup P2-plattformen, 8. mars 2022.
(Foto: Bo B Randulff / Woldcam - Equinor ASA)

Sikkerhetsstatistikken for andre kvartal 2022 viser at frekvensen for alvorlige hendelser er på samme nivå som første kvartal, mens det var en økning i frekvensen for personskader. Det var ingen hendelser med storulykkepotensiale i andre kvartal.

Ved utgangen av andre kvartal var frekvensen for alvorlige hendelser per million arbeidstimer (SIF) 0,5. Fallende gjenstander utgjør flesteparten av hendelsene.

Jannicke Nilsson - portrett
Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft.
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

Frekvensen for personskader (TRIF) de siste 12 månedene var 2,5, opp fra 2,4 i første kvartal. Alvorlige personskader inngår også i statistikken for alvorlige hendelser.

– Vi har ikke lykkes med snu trenden når det gjelder personskader. Det er ikke nok å lære av enkelthendelsene, vi må også styrke innsatsen i arbeidet som gjøres hver dag for å forsterke en proaktiv sikkerhetskultur, sier Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft.

Ti olje- og gasslekkasjer er registrert de siste 12 månedene.

– Vi jobber aktivt med å styrke kapasiteten og bygge robusthet i sikkerhetsarbeidet. Dette har bidratt til en reduksjon i utestående sikkerhetskritisk vedlikehold og en økning i proaktiv rapportering av mulige svakheter, sier Nilsson.

Gjennom årshjulet alwayssafe.no jobber Equinor sammen med andre operatørselskaper og eksterne leverandører.

Fokuset for tredje kvartal er å øke bevisstheten rundt hvordan vi kan forebygge hendelser med fallende gjenstander og situasjoner i «skuddlinjen»*. Årshjulet og læringspakker bidrar til å repetere og forsterke arbeidet.

* Les mer om livreddende regler her

Fotnote: For andre kvartal er alvorlig arbeidsrelatert sykdom (ARS) tatt ut av SIF-statistikken. Dette følges opp som en egen parameter av selskapets forretningsområder. To alvorlige ARS-er har blitt rapportert de siste 12 månedene.

Prestasjonsindikatorer for sikkerhet Q2 2022