Skip to content

Equinor og Wintershall Dea går sammen om storskala verdikjede for karbonfangst og -lagring i Nordsjøen

(UTC)
Gruppebilde fra kontraktsigneringen
Hugo Dijkgraaf (f.v.) (Wintershall Dea), Anders Opedal (Equinor), Mario Mehren (Wintershall Dea) og Grete Tveit (Equinor).
(Foto: Thor Oliversen / Wintershall Dea)

Equinor og Wintershall Dea har avtalt å utvikle en omfattende verdikjede for karbonfangst og -lagring (CCS), som knytter aktører som slipper ut CO2 på kontinentet sammen med lagringsanlegg på norsk sokkel.

  • Omfattende CCS-prosjekt knytter Norge og Tyskland sammen
  • Transport av CO2 fra kontinentet og lagring på norsk sokkel.
  • Beregnet rørledningskapasitet på 20-40 millioner tonn årlig innen 2037
  • Bekrefter selskapenes forpliktelse til å nå EUs klimamål

Det norsk-tyske CCS-prosjektet (NOR-GE) har som ambisjon å gi et viktig bidrag til å redusere europeiske klimagassutslipp, og tar sikte på å etablere verdikjede og infrastruktur for trygg transport, injeksjon og lagring av CO2 i egnede reservoarer på den norske kontinentalsokkelen.

– Dette er et solid energisamarbeid som støtter de europeiske industriklyngenes behov for å avkarbonisere sine virksomheter. Wintershall Dea og Equinor ønsker å bidra til energiomstillingen, og vil bruke kompetanse og erfaring fra begge selskaper til å jobbe med myndigheter og partnere for å nå målet om netto null, sa Equinors konsernsjef, Anders Opedal.

Anders Opedal (t.v.) og Mario Mehren
Anders Opedal (t.v.) og Mario Mehren ved kontraktsigneringen.
(Foto: Thor Oliversen / Wintershall Dea)

Gjennom dette partnerskapet svarer begge selskapene på europeisk etterspørsel etter storskala avkarbonisering av karbonintensive bransjer, som trenger omfattende og trygg lagring av CO2 for å håndtere uunngåelige utslipp fra sine prosesser. Partnerskapet skal etter planen knytte sammen Tyskland, den største kilden til CO2-utslipp i Europa, og Norge, som har Europas største lagringspotensial for CO2.

– Wintershall Dea og Equinor vil samarbeide for å etablere tekniske og kommersielle løsninger for utvikling av en verdikjede for CCS på tvers av landegrensene i Europa, og jobbe med myndighetene for å etablere et rammeverk som kan gjøre dette mulig. Vi vil bygge på vårt nære samarbeid og starte på et nytt kapittel i det tysk-norske partnerskapet, sa konsernsjef Mario Mehren i Wintershall Dea.

Planen er å bygge en om lag 900 kilometer lang rørledning med åpen tilgang, som skal knytte et oppsamlingssenter for CO2 i Nord-Tyskland sammen med lagringsanleggene i Norgefør 2032. Rørledningen ventes å få en kapasitet på 20-40 millioner tonn CO2 i året, noe som tilsvarer om lag 20 prosent av alle industriutslipp i Tyskland per år [1]. Prosjektet vil også vurdere en foreløpig løsning der CO2 etter planen skal transporteres med skip fra eksportsenteret for CO2 til lagringsanleggene.

Wintershall Dea og Equinor har også planer om å legge inn felles søknader om lisens for lagring av CO2 til havs, med mål om å lagre mellom 15 og 20 millioner tonn i året på norsk sokkel.

* * *

[1] 181mtpa, 2021 Umwelt Bundesamt.

Wintershall Dea har en klar ambisjon om å oppnå netto nullutslipp på tvers av alle oppstrømsaktiviteter innen 2030 (kategori 1 og 2, selskapets andel), for å kunne videreutvikle sin gasstunge portefølje i Norge og bygge opp en CCS- og hydrogenvirksomhet. Wintershall Dea har opparbeidet seg verdifull kompetanse i Greensand-prosjektet i den danske delen av Nordsjøen, og er i tillegg partner i Equinors CCS-prosjekt på Snøhvit.

Equinor er et internasjonalt energiselskap med 21.000 ansatte over hele verden, som jobber for langsiktig verdiskaping i et framtidig lavkarbonsamfunn. Equinors formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Equinors prosjektportefølje består av olje og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger, med mål om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050.

Siste nyheter