Skip to Content
no

Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring

Foto: Zara Walker, Unsplash

Vi lagrer karbon trygt under havbunnen. For alltid.

Hvordan hindrer vi at CO2 slipper ut i atmosfæren og forsterker den globale oppvarmingen? Én løsning som det vil være stadig viktigere å utvikle, er fangst og lagring av karbon i bakken – bokstavelig talt sende det tilbake til dit det kom fra. Equinor er en foregangsbedrift innen denne teknologien, som på engelsk kalles CCS/CCUS.

Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring, eller carbon capture, utilisation and storage (CCS/CCUS), er en viktig teknologi for utslippsreduksjon som kan brukes på hele energisystemet.

Hvorfor CCS?

CCS er et av tiltakene som FNs klimapanel anbefaler for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader Celsius. Det internasjonale energibyrået sier at vi må lagre flere milliarder tonn CO2 hvert år om vi skal klare å redusere den globale oppvarmingen.

25 år

Vi har drevet teknologiutvikling
og CO2 lagring offshore i over 25 år.

>1000 meter

CO2 injiseres og lagres trygt
mer enn 1000 meter under havbunnen

1000 års karbonutslipp

Tusen års norske CO2-utslipp kan potensielt lagres under Nordsjøen.


Vi tar nå i bruk nye forretningsmodeller for å gjøre CCS mer kommersielt levedyktig i fremtidens avkarboniserte energisystemer.

Vi leder studier på vegne av norske myndigheter for å utvikle fullskala CCS i Norge. Konseptet innebærer å fange CO2 fra ulike industrier på land, transportere det med skip og injisere og lagre det permanent 1000–2000 meter under havbunnen.

Forskning, utvikling og innovasjon vil stå sentralt i utviklingen av nye energiløsninger til akseptabel pris. Vi fokuserer på muligheter som sikrer at olje og gass fortsatt vil være konkurransedyktig i lavkarbonfremtiden, og jobber med lagring og utnyttelse av CO2, avkarbonisering av naturgass gjennom hydrogenverdikjeder og transportløsninger med lavkarbondrivstoff. Vi utforsker også synergier mellom fornybare energikilder og olje- og gassverdikjeden.

CCS brochure (English) (PDF)

Spørsmål og svar om karbonfangst og -lagring og CO2

Karbonfangst og -lagring på norsk sokkel

Northern Lights — en ny forretningsmulighet for transport og lagring av CO2

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

CO2 vil bli lagret 2,5 km under havbunnen, trygt og permanent.

Northern Lights vil i første omgang ha en lagringskapasitet på ca. 1,5 millioner tonn CO2 per år.

Sammen med Shell og TotalEnergies utvikler vi infrastruktur på norsk sokkel for transport og lagring av CO2 fra ulike typer landbasert industri. Prosjektet kalles Northern Lights og innebærer å transportere flytende CO2 i rørledning til permanent lagring under havbunnen.

Northern Lights er en del av det norske CCS-prosjektet i full målestokk. Fullskalaprosjektet omfatter fangst av CO2 fra industri i Oslofjordområdet (sement og energiutvinning fra avfall) og transport av flytende CO2 fra disse industriene til en landterminal på vestlandskysten. Derfra vil flytende CO2 bli transportert i rørledning til et lagringssted under havbunnen i Nordsjøen, hvor det lagres permanent.

Løsningen som vurderes, vil i første omgang ha en lagringskapasitet på ca. 1,5 millioner tonn CO2 per år. Når CO2 er fanget på land, vil det bli transportert med skip, injisert og lagret permanent 1000–2000 meter under havbunnen.

Dette er en unik løsning som gjør det mulig å håndtere store mengder CO2 – fra hele Europa – som ellers ville blitt sluppet ut i atmosfæren.

Les mer om Northern Lights-prosjektet
Karbonfangst og -lagring på norsk sokkel

Smeaheia CCS

Equinor er tildelt operatørskap for utvikling av CO2-lageret Smeaheia i Nordsjøen. Lisensen er en viktig byggekloss for å utvikle norsk sokkel til en ledende provins for lagring av CO2 i Europa.

Equinor har i sin søknad lagt frem planer om å bygge ut kapasiteten for CO2-lagring i Smeaheia til 20 millioner tonn årlig, noe som innebærer en kraftig økning i kapasiteten til å lagre CO2 på kommersiell basis på norsk sokkel. Northern Lights, CO2-lageret i Langskip-prosjektet, har en planlagt injeksjonskapasitet på 1,5 millioner tonn i året i fase 1 tilgjengelig fra 2024, og kan bygges ut til 5-6 millioner tonn i året fra rundt 2026.

Gjennom prosjektet ønsker Equinor å bidra til CO2-reduksjoner tilsvarende halvparten av Norges årlige utslipp. Vi har ambisjoner om å utvikle flere lagringslisenser i Nordsjøen de kommende årene med sikte på å bygge en felles, rørbasert infrastruktur som kan bidra til store kostnadsreduksjoner for CCS-verdikjedene.

Pressemelding om Smeaheia og Polaris 5. april 2022
Karbonfangst og -lagring på norsk sokkel

Sleipner Vest

Årlig fanger vi rundt 1 million tonn CO2 fra Sleipnerfeltet, som opereres av Equinor, i norsk sektor av Nordsjøen.

Siden 1996 har fanget CO2 blitt lagret i et saltvannsreservoar 1 km under havbunnen.

Brosjyre: 25 years of successful offshore CO2 storage in Norway (PDF)
Foto: Helge Hansen

Teknologisenter Mongstad (TCM)

Teknologisenter Mongstad (TCM) er verdens største og mest fleksible testsenter for utvikling av karbonfangstteknologi og et ledende kompetansesenter for karbonfangst.

TCM ligger ved et av Norges mest komplekse industrianlegg, som ligger på Mongstad i Hordaland. Mongstad huser verdens største teknologisenter for utvikling og testing av teknologi for karbonfangst. Anlegget kom i drift i 2013 og eies og drives av Gassnova (73,9 %), Equinor (operatør, 8,7 %), Shell (8,7 %) og Sasol (8,7 %).

Kunnskapen som høstes fra TCM-anlegget vil være et viktig bidrag til utvikling av karbonfangstteknologi.

TCM nettside

Andre CCS-prosjekter

Vi har flere tiårs erfaring fra CCS-prosjekter av ulik størrelse, der teknologien er modnet fra forsknings- og utviklingsstadiet til drift. Dette gir oss en ledende posisjon der vi kan bidra til å gjøre karbonfangst og -lagring lønnsomt.

Gjennom å dele forskning og kompetanse med forskningsinstitusjoner, akademia, andre selskaper og myndighetene bidrar vi også til videreutvikling av CCS globalt.

Andre aktuelle nettsider om CCS

For å lære mer om CCS- og CCUS-teknologien, hvordan den fungerer, og hvordan den kan anvendes, se lenkene til aktuelle nettsider her.