Skip to content

Nordsjø-prosjekter blir kraftsenter innen havvind

(UTC)Last modified
Hywind Tampen illustration
Hywind Tampen - ILLUSTRASJON

Equinor nærmer seg oppstart av strømproduksjon fra verdens første flytende havvindpark, Hywind Tampen, som skal levere kraft til olje- og gassplattformer. Samtidig forberedes oppstarten av verdens største havvindpark, Dogger Bank.

Begge vindparkene ligger i Nordsjøen, hvor Equinor har mer enn 15 års erfaring med kraftproduksjon fra havvind.

På en pressekonferanse på ONS-konferansen i Stavanger 30. august ga Equinor en status på selskapets havvindportefølje, med vekt på Nordsjøen.

Pål Eitrheim - portrett
Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar i Equinor.
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

– Nordsjøen har en viktig rolle i det grønne skiftet og for energisikkerheten i Europa fram mot 2050. Regionen er i utvikling fra olje- og gassproduksjon til en bredere energiprovins som nå tar i bruk havvindressurser i verdensklasse. Nordsjøen har en unik posisjon for å oppfylle Europas mål om en pålitelig, rimelig og bærekraftig energiforsyning. Megaprosjekter innen fornybar energi, som Dogger Bank og Hywind Tampen, nærmer seg oppstart, noe som gjør at Equinor kan trappe opp forsyningen av fornybar energi til det europeiske markedet. Nye prosjekter som Trollvind og Utsira Nord kan forsterke Norges lederposisjon ved å gjøre flytende havvind konkurransedyktig og rimelig, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar i Equinor.

Equinors havvindportefølje er i utvikling med flere prosjekter under bygging som settes i produksjon i årene som kommer. Med et høyt aktivitetsnivå og mange lokale leverandører, skapes økonomiske verdier og arbeidsplasser lokalt. På Hywind Tampen leverer norske leverandører for om lag 60 prosent av kontraktsverdien.

Når Hywind Tampen er i produksjon, vil dette være den første flytende vindparken som skal levere strøm til olje- og gassplattformer, og er dessuten verdens største flytende vindpark. En viktig milepæl ble nådd nylig da de første kraftkablene ble lagt og koblet til Gullfaks A. De sju første Hywind Tampen-turbinene vil etter planen settes i drift i år, mens de fire siste vil installeres neste vår.

Dogger Bank-prosjektet er også i god utvikling, og nådde en viktig milepæl da de første fundamentene ble installert offshore i juli 2022. Den første kraften ventes produsert i andre halvår 2023, mens kommersiell drift vil starte henholdsvis i 2024 for Dogger Bank A, 2025 for Dogger Bank B og 2026 for Dogger Bank C.

– Nordsjøen er en hjørnestein i Equinors havvindvirksomhet, og vil være et viktig senter for kraftproduksjon for Europa framover. Med Dogger Bank og Hywind Tampen bygger vi på mer enn 15 års erfaring med havvind og 50 års erfaring med drift i de værharde omgivelsene i Nordsjøen. Vår første flytende havvindpark, Hywind Scotland, har i flere år hatt den høyeste kapasitetsfaktoren blant alle vindparkene i Storbritannia, og ettersom flytende vindkraft ventes å spille en viktig rolle i framtidens havvindindustri, har vi en unik posisjon til å bidra fremover, sier Trine Borum Bojsen, direktør for fornybar energi i Nordsjøen i Equinor.

Sammen med sine partnere lanserte Equinor nylig Trollvind, en 1 GW flytende havvindpark utenfor Bergen med mulig oppstart i 2027.

Kraft fra Trollvind kan avhjelpe kraftbehovet til elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner, fremskynde havvindsatsingen i Norge og levere ekstra kraft til Bergens-regionen.

En økning i størrelsen på vindparkene er avgjørende for å industrialisere flytende havvind og redusere kostnader.

Ved ilandføring av kraft som er foreslått for Trollvind, kan man bygge en større vindpark enn om den var direkte tilknyttet olje- og gassinstallasjonene til havs. Ved at kraften blir tatt til land, kan den også utnyttes bedre i samspill med regulert vannkraft og landbasert industri.

Økt tilgang på kraft i dette området betyr også bedre forsyningssikkerhet for olje- og gassinstallasjonene. Trollvind ligger i et geografisk område som er velkjent av industrien, og konseptet videreutvikles nå med sikte på en investeringsbeslutning i løpet av 2023.

Siste nyheter