Skip to Content
no

Havvind i Norge

Havvind i Norge

Nordsjøen og norsk kontinentalsokkel har noen av verdens beste vindressurser. Her kan havvindproduksjon i stor skala skape nye industrimuligheter for Norge som energinasjon. Norge vil ha behov for mer fornybar energi i årene framover for å utvikle ny grønn industri og avkarbonisere samfunnet. Gjennom det grønne skiftet vil Europa også ha behov for store mengder fornybar energi.

Den norske leverandørindustrien har en unik mulighet til å posisjonere seg for å kapre en betydelig andel av markedet for flytende havvind, både i Norge og internasjonalt. Vår bransje er full av verdensledende kompetanse som kan overføres til havvind – vist gjennom leveransene til Hywind Tampen og Hywind Scotland. Norge kan ta en ledende posisjon i industrialiseringen av flytende havvind. Suksess vil føre til en skalerbar kilde til grønn energi på det norske kraftmarkedet, som kan redusere flaskehalsene i nettet og legge grunnlaget for en globalt konkurransedyktig norsk leverandørindustri.

Hywind Tampen

Vi utvikler verdens første flytende havvindpark som leverer fornybar kraft til olje- og gassinstallasjoner til havs i Nordsjøen. Olje- og gassplattformene Snorre og Gullfaks vil være de første plattformer som blir drevet av en flytende havvindpark.

Les mer om Hywind Tampen

Utsira Nord

En flytende havvindpark på Utsira Nord kan bli det neste storskala, flytende havvindprosjektet som trengs for å ytterligere modne denne spennende og beviste teknologien videre.

Les mer om Utsira Nord

Sørlige Nordsjø II

En storskala havvindpark på Sørlige Nordsjø II som leverer fornybar energi til Europa vil bidra til å ytterligere utvikle Nordsjøen som et energiknutepunkt til havs og skape nye industrielle muligheter for Norge som en energinasjon.

Trollvind

Equinor og partnerne i Troll- og Oseberg-feltene har igangsatt en studie og ser på muligheten for en flytende havvindpark i Troll-området om lag 65 kilometer vest for Kollsnes i Vestland.

Les mer i vår pressemelding fra 17. juni 2022