Skip to content

Lønnsomheten opp og karbonintensiteten ned i USA

(UTC)Last modified

Equinors optimaliserte portefølje i USA leverer nå olje- og gassproduksjon i selskapets øverste sjikt, både når det gjelder høy verdiskaping og lav karbonintensitet.

  • USA er det landet som leverer høyest produksjon utenfor Norge, og står nå for mer enn 50 prosent av overskuddet fra Equinors internasjonale oppstrømsportefølje.
  • Nye prosjekter vil sikre fortsatt høy produksjon og lønnsomhet fra offshore-porteføljen i USA.
  • Onshore-porteføljen posisjonerer Equinor for muligheter innenfor nye lavkarbonløsninger.

I løpet av de første seks månedene i 2022 var egenproduksjonen av olje og gass fra USA 332.000 fat oljeekvivalenter per dag (foepd).

Det er en nedgang på 18 prosent som følge av salget av Bakken-feltet i 2021. Tross lavere produksjon, økte driftsresultatet til 2,2 milliarder US dollar – mer enn seks ganger høyere enn resultatet i første halvår 2021.

Chris Golden - portrett
Chris Golden, landsjef i USA og direktør for oppstrømsaktiviteter i USA, Leting og produksjon internasjonalt.

– Etter endringene som er gjort er jeg glad for at porteføljen nå gir rekordhøy kontantstrøm tilbake til selskapet, sier Chris Golden, landsjef i USA og direktør for oppstrømsaktiviteter i USA, Leting og produksjon internasjonalt.

To nye prosjekter i Mexicogolfen

Med eierandel i ni dypvannsfelt og en egenproduksjon på om lag 115.000 fat oljeekvivalenter per dag, er Equinor en stor aktør i den amerikanske delen av Mexicogolfen.

– Siden 2005 har Equinor bygd opp en betydelig posisjon i Mexicogolfen. Produksjonen har høy lønnsomhet og en karbonintensitet som er blant de laveste i selskapets portefølje. Vi fortsetter å utvikle offshore-posisjonen med to nye prosjekter – Vito og Sparta – som vil sikre fortsatt sterk kontantstrøm det neste tiåret, sier Golden.

Equinor har en eierandel på 36,9 prosent i Vito-prosjektet, der Shell er operatør. Prosjektet skal etter planen starte produksjonen i 2023.

I juni inngikk Equinor en avtale om å overføre en eierandel på 51 prosent og operatørskapet for Sparta-prosjektet (tidligere North Platte) til Shell. Equinor beholder en eierandel på 49 prosent som partner i prosjektet.

– Sparta og Vito er verdifulle prosjekter som ventes å skape betydelig verdi med lav karbonintensitet, sier Golden.

Fokusert landbasert virksomhet

I tråd med en mer fokusert satsing på ukonvensjonelle ressurser, er de landbaserte aktiviteter i USA konsolidert til Appalachian-bassenget. Den landbaserte gassvirksomheten kan levere stabil produksjon til etter 2050.

Partner-opererte Marcellus er blant de største gassprodusentene i Equinors globale portefølje, på linje med Troll med hensyn til egenproduksjon. Marcellus produserer om lag 200.000 fat oljeekvivalenter per dag netto til Equinor, med lav karbonintensitet.

Den opererte virksomheten i Appalachian-bassenget i Ohio vil gjenoppta bore- og kompletteringsaktiviteter senere i år. Karbonintensiteten fra feltet er blant de aller laveste i Equinor, med 0,6 kg CO2 per fat i 2021.

Equinor jobber aktivt med partnerne for å utveksle erfaringer og finne mulige områder for utslippsreduksjon, inkludert elektrifisering av borerigger, sertifisering og kontinuerlig metanovervåking.

Muligheter knyttet til verdikjeder for lavkarbonløsninger

– I tillegg til å finne en måte å avkarbonisere gassproduksjonen vår i Appalachian-bassenget, ser vi også på muligheter for å hjelpe andre industrier med å redusere sine utslipp, sier Golden.

Tidligere denne måneden inngikk Equinor, US Steel og Shell en ikke-eksklusiv samarbeidsavtale for å fremme verdikjeder for lavkarbonløsninger i regionen Ohio, West Virginia og Pennsylvania. Senteret skal fokusere på muligheter for avkarbonisering, blant annet fangst, utnyttelse og lagring av CO2 (CCUS), samt produksjon og bruk av hydrogen.

– USA er et land der Equinor kan realisere sine brede energiambisjoner fullt ut – optimalisert olje- og gassproduksjon, vekst innen havvind og muligheter knyttet til nye verdikjeder for lavkarbonløsninger. Vi har aktivitet og posisjoner som kan gi verdifulle bidrag til Equinors netto null-ambisjoner, sier Chris Golden.

Siste nyheter