Skip to content

Equinor og polske PGNiG inngår langsiktig gassalgsavtale

(UTC)Last modified
Troll A-plattformen
Troll A-plattformen i Nordsjøen.
(Foto: Øyvind Gravås og Even Kleppa - Woldcam / Equinor ASA)

Equinor har i dag kunngjort en langsiktig gassalgsavtale med PGNiG i Polen.

Avtalen gjelder for ti år, med et volum på om lag 2,4 milliarder kubikkmeter gass per år, som skal eksporteres gjennom den nye rørledningen Baltic Pipe.

Baltic Pipe-prosjektet kobler det norske gasseksportsystemet til Polen via Danmark, og legger til rette for forsyning av norsk rørledningsgass til Polen.

– Equinor er en bred energileverandør og har vært en viktig leverandør av gass til Europa i 45 år. Jeg er svært glad for at vi, gjennom denne gassalgsavtalen, kan utvide vår rolle som en pålitelig energipartner også med Polen. Equinor arbeider også med lokale selskaper om utvikling av storskala havvind- og solenergiprosjekter i Polen, og vi ser fram til å videreutvikle vårt energisamarbeid med PGNiG og Polen i tiden framover, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor.

Irene Rummelhoff (t.v.) og Iwona Waksmundzka-Olejniczak
Irene Rummelhoff (t.v.), konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor, og Iwona Waksmundzka-Olejniczak, konsernsjef for PGNiG SA.

– Equinor er en strategisk forretningspartner for PGNiG-konsernet, og spiller en viktig rolle i vårt arbeid med å oppnå en bredere gassforsyning til Polen. Avtalene vi nå har inngått for forsyning av gass til Polen gjennom rørledningen Baltic Pipe vil styrke energisikkerheten for landet vårt betraktelig, sier Iwona Waksmundzka-Olejniczak, konsernsjef i PGNiG SA.

Volumene i den nye, langsiktige avtalen gjenspeiler europeiske markedspriser, og tilsvarer om lag 15 % av det typiske årlige gassforbruket i Polen. Avtalen gjelder fra 1. januar 2023 til 1. januar 2033.

Baltic Pipe-prosjektet kobler seg på det norske gasstransportsystemet med den danske systemoperatøren Energinet, som er ansvarlig for delene på dansk område, og TSO GAZ-SYSTEM i Polen, som er ansvarlig for delen mellom Danmark og Polen.

Pressekontakt:

  • Magnus Frantzen Eidsvold: mfei@equinor.com,
    +47 97528604

Om Equinor

Equinor er et internasjonalt, bredt energiselskap, som arbeider med å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Equinors portefølje består av olje og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger, med mål om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050.

Med hovedkontor i Stavanger, er Equinor den ledende operatøren på norsk sokkel, og er til stede i om lag 30 land over hele verden.

Siden 2018 har selskapet også vært aktivt i havvindsektoren i Polen. Sammen med partneren Polenergia utvikler Equinor noen av de mest avanserte havvindprosjektene i Polen, med en samlet kapasitet på 3000 MW. I 2021 kjøpte Equinor det polske fornybarselskapet Wento, som har solenergiprosjekter med en kapasitet på 1600 MW i landbasert fornybar energi i Polen.

Om PGNiG

PGNiG er ledende i det polske gassmarkedet, og er notert på børsen i Warszawa. Selskapets kjernevirksomhet består av leting og produksjon av naturgass og råolje.

Hovedavdelingene og datterselskapene importerer, lagrer, selger og distribuerer gassholdige og flytende drivstoffer. PGNiG-konsernet er også involvert i fjernvarme og kraftproduksjon. PGNiG har lete- og utvinningstillatelser på norsk sokkel, i Pakistan og i De forente arabiske emirater. Datterselskapet i München, PGNiG Supply & Trading, er involvert i gasshandel i Vest-Europa, og driver også handel med LNG fra kontoret i London.

I 2020 lanserte PGNiG et forskningsprogram for utvikling av ekspertise på produksjon, lagring og distribusjon av biometan, hydrogen og andre alternative drivstoffer. PGNiG-konsernet utvider også sin kapasitet innen kraftproduksjon fra fornybare energikilder basert på fotovoltaisk teknologi og vindparker.

Siste nyheter