Skip to content

Equinor tildeler kontrakter for forsyningsfartøy

(UTC)
Forsyningsfartøyet Stril Luna
Stril Luna
(Foto: Astilleros Gondan / Simon Møkster Shipping)

Seks kontrakter er tildelt fem rederier, med en anslått samlet verdi på over 2.5 milliarder kroner, inkludert opsjoner.

De seks forsyningsfartøyene vil bli drevet av Simon Møkster Shipping AS, Island Offshore Management AS, Eidesvik AS, Remøy Shipping AS og P/F Skansi Offshore.

Kontraktene trer i kraft innen utgangen av 2022, og har en kontraktsperiode på tre år pluss tre ettårige opsjoner. Fartøyene skal bidra i Equinors virksomhet på norsk sokkel.

Mette H. Ottøy - portrett
Mette H. Ottøy, anskaffelsesdirektør i Equinor

– Vi er fornøyde med å sikre kontrakter med leverandører som har en sterk sikkerhetskultur og den nødvendige kompetansen for å opprettholde sikre og effektive operasjoner for Equinor. Langsiktige forpliktelser er av gjensidig nytte for Equinor og våre leverandører. De gir forutsigbarhet, og danner grunnlaget for nyskapende løsninger som vil styrke alle sider av vårt samarbeid, deriblant å redusere utslipp fra vår virksomhet, sier Mette H. Ottøy, anskaffelsesdirektør i Equinor.

Fartøyer, rederier og driftsselskaper:

  • Island Crusader, Island Offshore VIII KS, Island Offshore Management AS
  • Stril Luna, Simon Møkster Rederi AS, Simon Møkster Shipping AS
  • Stril Mar, Simon Møkster Rederi AS, Simon Møkster Shipping AS
  • Rem Hrist, Etta Shipowning Ltd, Remøy Shipping AS
  • Kongsborg, Skansi Ship Invest P/F, P/F Skansi Offshore
  • Viking Avant, Eidesvik MPSV AS, Eidesvik AS

I tillegg har Equinor forlenget en kontrakt med Island Offshore Shipholding LP for fire år, for Island Clipper, et forsyningsfartøy som i tillegg har en gangbro. Island Clipper har tidligere vært brukt på Oseberg-feltet, og skal etter planen også benyttes på Hywind Tampen havvindpark.

Ørjan Kvelvane - portrett
Ørjan Kvelvane, direktør for felles driftsstøtte

Som en del av avtalen er det inngått en felles forpliktelse om å se nærmere på muligheter for å modifisere fartøyene Island Crusader og Kongsborg, slik at de kan gå på ammoniakk. Dette vil bli gjort i to forskjellige prosjekter, som vil involvere en rekke underleverandører i hele den maritime industrien. Det overordnede målet er å redusere CO2-utslippene med inntil 90 prosent ved bruk av ammoniakk. Alle seks fartøyene har fått, eller vil få, installert batteri for hybrid batteridrift.

Avtalene inneholder krav til fartøyene om å ansette en kadett eller lettmatros for hvert skift, som et bidrag i rekrutteringen til den maritime industrien.

– Vi er avhengige av forsyningsfartøy som dette for å støtte våre over 40 felt i drift på norsk sokkel, og vi ser fram til å samarbeide med rederiene og mannskapene i mange år framover. Jeg er spesielt fornøyd med at vi i fellesskap kan undersøke muligheter for ytterligere CO2-reduksjoner, sier Ørjan Kvelvane, direktør for felles driftsstøtte.

Fakta om Equinors forsyningsfartøyer på norsk sokkel

  • Til enhver tid er om lag 30 forsyningsfartøy fra mange rederier i drift for å betjene Equinors installasjoner og rigger. Beredskapsfartøy og ankerhåndteringsfartøy kommer i tillegg.
  • Om lag 900 personer arbeider på forsyningsfartøy i tjeneste for Equinor.
  • I 2021 transporterte fartøyene laster på nærmere to millioner tonn til og fra installasjonene.
  • De fleste fartøyene er på lengre kontrakter (3 år +), men det er også flere fartøy som er på kortere kontrakter og fra spotmarkedet.

Siste nyheter