Skip to Content
no

Equinors sikkerhetsutvikling per tredje kvartal 2022

(UTC)

Utviklingen for alvorlige hendelser i Equinor viser en forbedring i tredje kvartal i 2022 sammenlignet med rapporteringen for andre kvartal.

Frekvensen for personskader de siste 12 måneder er uendret. Det var ingen hendelser med storulykkepotensial i tredje kvartal.

Ved utgangen av tredje kvartal var frekvensen for alvorlige hendelser per million arbeidstimer (SIF) 0,4. Over halvparten av hendelsene skjedde i tilknytning til fallende gjenstander.

Frekvensen for personskader (TRIF) de siste 12 månedene var 2,4. Alvorlige personskader inngår også i statistikken for alvorlige hendelser.

Åtte olje- og gasslekkasjer er registrert de siste 12 måneder, en nedgang fra tolv ved utgangen av 2021.

Jannicke Nilsson - portrett
Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft.
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

– Det er oppløftende å se at arbeidet vi gjør hver dag for å styrke sikkerheten gir resultater, men vi har fortsatt potensial for ytterligere forbedring, sammen med våre leverandører, sier Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft.

Equinor samlet flere av selskapets viktigste leverandører på ledernivå under ONS-konferansen i Stavanger for å dele læring om hvordan man sammen kan adressere felles utfordringer.

– Samhandling med våre leverandører er en viktig nøkkel til å kontinuerlig forbedre sikkerhetsresultatene Temaene som ble diskutert denne gangen var fallende gjenstander og personskader, sier Nilsson.

Hevet beredskapsnivå

Som følge av at norske myndigheter hevet beredskapsnivået på norsk sokkel, besluttet Equinor i september å heve sikringsnivået på virksomheten i Norge.Alle kontorsteder, installasjoner og landanlegg i Norge er omfattet av disse sikringstiltakene.

– Sikringsnivået i Norge er hevet og beredskapen er forsterket, men det foreligger ingen konkret sikkerhetstrussel mot nasjonen eller Equinor. Sikkerheten til våre ansatte og alle som jobber for oss er vår høyeste prioritet, understreker Nilsson.

Gjennom årshjulet alwayssafe.no jobber Equinor sammen med andre operatørselskaper og eksterne leverandører. I fjerde kvartal skal en spesielt samarbeide om å skape et helsefremmende arbeidsmiljø.