Skip to Content
no

Irpa: mer gass til Europa og forlenget levetid for Aasta Hansteen

(UTC)Last modified
Geir Tungesvik (t.v.) overrakte PUD (Plan for utvikling og drift) for Irpa-funnet til Olje- og energiminister, Terje Aasland (AP), på vegne av Equinor og Irpa-partnerskapet.
Geir Tungesvik (t.v.) overrakte PUD (Plan for utvikling og drift) for Irpa-funnet til Olje- og energiminister, Terje Aasland (AP), på vegne av Equinor og Irpa-partnerskapet.
(Foto: Colin Dobinson / Equinor ASA)

Equinor har på vegne av partnerskapet levert inn plan for utbygging og drift (PUD) for gassfunnet Irpa til Olje- og energidepartementet.

Geir Tungesvik - portrett
Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.
(Foto: Flemming Stene / Equinor ASA)

Utbyggingen vil sikre aktivitet og stabile gassleveranser fra Aasta Hansteen fram til 2039.

– Dette er en god dag; utbyggingen av Irpa vil bidra med forutsigbare og langsiktige leveranser av gass til kunder i EU og Storbritannia, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Irpa-funnet, tidligere Asterix, ble påvist i 2009 og befinner seg på dypt vann i Norskehavet, 340 kilometer vest for Bodø. Forventede utvinnbare ressurser er anslått til ca. 20 milliarder standard kubikkmeter, som tilsvarer 124 millioner f.o.e. eller forbruket til drøyt 2,38 millioner britiske husstander i syv år.

Gassen fases inn i eksisterende infrastruktur over Aasta Hansteen og transporteres via Polarled til Nyhamna gassprosesseringsanlegg. Derfra fraktes gassen via rørledningssystemet Langeled til kunder i Storbritannia og på kontinentet.

Grete Birgitte Haaland - portrett
Grete Birgitte Haaland, direktør for Utforskning og produksjon Nord.
(Foto: Harald Pettersen / Equinor ASA)

Ringvirkninger

– Utbyggingen viser at feltnær leting og utnyttelse av eksisterende infrastruktur gir god ressursutnyttelse på norsk sokkel, sier Grete Birgitte Haaland, direktør for Utforskning og produksjon Nord.

– Irpa vil opprettholde eksisterende arbeidsplasser på Aasta Hansteen, på forsyningsbasen i Sandnessjøen, på helikopterbasen i Brønnøysund og ved driftsorganisasjonen i Harstad, fortsetter Haaland.

Utbyggingen har en totalkostnad på 14,8 milliarder i 2022-kroner, og prosjektet er planlagt satt i drift fjerde kvartal 2026. Det blir felles produksjon fra Irpa og Aasta Hansteen ut 2031, og deretter vil Irpa fortsette å produsere frem til 2039.

Hogne Pedersen - portrett
Hogne Pedersen, prosjektdirektør for Irpa.
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

Utbyggingen har god samfunnsmessig lønnsomhet.

I 2020 og 2021 bidro driften av Aasta Hansteen med arbeidsplasser tilsvarende over 300 årsverk, direkte og indirekte.

– Det vil i prosjektperioden også bli lokale og regionale leveranser selv om Irpa-prosjektet i stor grad er avhengig av internasjonale spesialistleverandører som kan operere på havdyp ned til 1350 meter, sier Hogne Pedersen, prosjektdirektør for Irpa.

Utbyggingsløsning

– Det har vært utfordrende å utvikle Irpa. Dypt vann og lav temperatur på havbunnen har krevd kvalifisering av ny teknologi for rørledninger, men god støtte i partnerskapet og økt etterspørsel etter gass har gjort en investeringsbeslutning mulig, fortsetter Pedersen.

Prosjektet skal bygges ut med tre brønner og en 80 kilometer lang rørledning til Aasta Hansteen-plattformen. Som eneste planlagte dypvannsutbygging i Norge vil den tekniske løsningen bidra til ny kompetanseutvikling i næringen.

Irpa rør-i-rør-løsning
Irpa rør-i-rør-løsning. (Illustrasjon: Kjell Morten Aas / Equinor ASA)