Skip to content

Innstilling fra Equinors valgkomité

(UTC)
Equinors hovedkontor på Forus
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

Valgkomiteen i Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) anbefaler at selskapets bedriftsforsamling velger Haakon Bruun-Hanssen som nytt medlem av Equinor ASAs styre.

Styremedlem Bjørn Tore Godal, som har vært medlem siden 2010, ønsker å fratre som styremedlem og valgkomiteen innstiller Haakon Bruun-Hanssen som nytt aksjonærvalgt styremedlem til Equinor ASA.

Haakon Bruun-Hanssen var Norges Forsvarssjef i perioden fra 2013-2020. Videre var han sjef for Forsvarets operative hovedkvarter fra 2011-2013, Generalinspektør for Sjøforsvaret fra 2009-2011, Stabssjef for Sjøforsvarsstaben fra 2007-2009 og sjef for Sjøoperasjonssenteret fra 2003-2007. Før dette har Bruun-Hanssen hatt en lang karriere i det norske forsvaret.

Bruun-Hanssen er utdannet ved befalsskolen for Sjøforsvaret, Sjøkrigsskolen, har Sjøforsvarets ubåtsjefskurs og forsvarets høgskoles totalforsvarskurs. Han har også utdanning fra Military Command and Staff college, Instituut Defensie Leergangen i Nederland samt et kurs i rollen og oppgaver for styrearbeid fra Insead In-Board Nordic Academy.

Valg til Equinors styre finner sted i selskapets bedriftsforsamling onsdag 30. november 2022. Det foreslås at valget får virkning fra 12. desember 2022 og inntil det ordinære valget av aksjonærvalgte medlemmer til styret i juni 2023.

Kontaktpersoner:

  • Jarle Roth, leder av valgkomiteen
  • Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Equinor, Sissel Rinde, +47 412 60 584.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Siste nyheter