Skip to Content
no

Planer for økt gassuttak fra Oseberg godkjent

(UTC)Last modified
Oseberg feltsenter i Nordsjøen
Oseberg feltsenter i Nordsjøen
(Foto: Harald Pettersen / Equinor ASA)

Oseberg-feltet skal investere i oppgraderinger som vil gi økt gassutvinning og reduserte CO2-utslipp. Planen for Oseberg ble torsdag 1. desember godkjent av Olje- og energidepartementet.

I november 2021 leverte Equinor, på vegne av partnerne i Osberg-feltet, en endret søknad for utbygging og drift av feltet. Partnerne skal investere 10 milliarder kroner i oppgraderinger av infrastrukturen på feltet.

Gjennom å installere to nye kompressorer på Oseberg feltsenter kan prosesstrykket på plattformen senkes.

Terje Aasland og Arild Gjerstad
Olje- og energiminister Terje Aasland (t.v.) overrakte godkjennelsen på søknaden til prosjektdirektør Arild Gjerstad under Desemberkonferansen i Kristiansund 1. desember.
(Foto: Sverre Kojedal / Equinor ASA)

Det fører til at gjenværende reserver av gass og olje som kan utvinnes fra Oseberg øker med 54 prosent etter 2025.

Utslippene fra Osebergs produksjon skal kuttes gjennom en delvis elektrifisering av Oseberg feltsenter og Oseberg Sør-plattformen.

Trond Bokn - portrett
Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor

– Produksjonen av høyt etterspurt gass fra Oseberg kan opprettholdes på dagens høye nivå i flere år, ved at vi utvinner mer av gassen. Samtidig reduserer vi CO2-utslipp med omtrent 320.000 tonn per år. Prosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid med kompetente leverandører og beregninger viser at norsk andel av investeringene vil være i overkant av 80 prosent, sier Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Oseberg er Norges tredje største oljefelt gjennom tidene. Men feltet inneholder også mye gass.

Gasseksporten på Oseberg har steget betydelig de siste årene, fra en årlig gasseksport på cirka tre milliarder kubikkmeter frem til i 2018 til om lag åtte milliarder kubikkmeter i 2022. Med denne ombyggingen blir Oseberg nå Norges tredje største gassfelt, etter Troll og Snøhvit, målt i gjenværende reserver.

Geir Sørtveit - portrait
Geir Sørtveit, områdedirektør for Equinors olje- og gassfelt som drives fra Bergen.

– For Oseberg er dette et stort steg fra å være en av våre største oljeprodusenter til å bli en av våre viktigste gassprodusenter, sier Geir Sørtveit, områdedirektør for Equinors olje- og gassfelt som drives fra Bergen.

Forventningen er at Oseberg vil produsere 100 milliarder standard kubikkmeter gass fra 2022 til 2040. Den årlige produksjonen vil tilsvare energimengden fra rundt en fjerdedel av all norsk vannkraftproduksjon.

Til nå har Oseberg produsert omtrent 80 prosent olje og 20 prosent gass i historisk produksjon. Fra 2021 har det vært en overvekt av gassproduksjon. Av gjenværende utvinnbare reserver utgjør gassen omtrent 80 prosent.

Planlagt oppstart er i 2026.