Skip to content

Equinors sikkerhetsresultat for 2022

(UTC)Last modified
Kårstø prosessanlegg - med to menn i forgrunnen
Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland.
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor)

Fjorårets sikkerhetsresultater viser en fortsatt fremgang på flere viktige sikkerhetsindikatorer.

Ved utgangen av fjerde kvartal 2022 var frekvensen for alvorlige hendelser per million arbeidstimer (SIF) 0,4.

Antall alvorlige hendelser holder seg på det laveste nivået hittil for Equinor.

Jannicke Nilsson - portrett
Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft.
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

– Vi har ikke hatt en storulykke, hendelser med storulykke-potensial eller alvorlige brønnkontroll-hendelser i 2022. Våre ansatte og leverandører har jobbet godt gjennom året med å forebygge storulykker. Denne innsatsen må forsterkes ytterligere for å kunne forbedre sikkerhetsresultatene fremover, sier Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft.

En stor innsats har blitt lagt ned innen sikkerhetskritisk vedlikehold på Equinors installasjoner og anlegg.

Det har resultert i at etterslepet på denne typen vedlikehold er redusert med om lag 90% fra nivået vi observerte tilbake i 2020.

Resultatene er oppnådd gjennom kompetanseløft på vedlikehold som prosess. Å redusere sikkerhetskritisk etterslep er viktig i arbeidet med å forebygge storulykker.

Utviklingen innen personskader viser en tilbakegang. For 2022 er frekvensen 2,5 for personskader per million arbeidstimer (TRIF), opp fra 2,4 i 2021.

– Alvorlighetsgraden på personskadene har gått ned, men det er fortsatt for mange som skader seg på jobb for Equinor. Aktivitetsnivået er høyt i vår industri og det er viktig at vi får med alle nyansatte og leverandører på det gode sikkerhetsarbeidet som gjøres, sier Nilsson.

Alvorlige personskader inngår også i statistikken for alvorlige hendelser SIF.

Det er registrert totalt åtte olje- og gasslekkasjer i 2022, ned fra tolv ved utgangen av 2021. Dette er det laveste nivået på lekkasjer for selskapet hittil. Olje- og gasslekkasjer kvalifiseres etter alvorlighetsgrad i forhold til utslippsrate.