Skip to content

Petrobras og Equinor inngår avtale om utredning av syv havvindprosjekter i Brasil

(UTC)
Havvindparken Sheringham Shoal
Havvindparken Sheringham Shoal
(Foto: Andrew Saunders / Equinor)

På CERA-konferansen har Petrobras og Equinor inngått en intensjonsavtale som utvider samarbeidet mellom de to selskapene til å omfatte utredning av den tekniske, økonomiske, og miljømessige gjennomførbarheten av syv havvindprosjekter utenfor kysten av Brasil med potensial til å produsere opp til 14,5 GW.

Disse utredningene forventes å framskynde landets energiomstillingsprosjekter.

– Equinor og Petrobras har hatt et vellykket samarbeid gjennom flere år. Vi er glade for å utvide samarbeidet vårt til fornybar, og å tilrettelegge for et bredt energitilbud i Brasil. Sammen arbeider vi aktivt for å bidra til realiseringen av havvind og Brasils energiomstilling ved å skape det nødvendige utgangspunktet for at fornybar energi skal utvikles på en bærekraftig måte, sier Anders Opedal, konsernsjef for Equinor.

– Denne avtalen vil være banebrytende for ren og fornybar energi i Brasil ved å utnytte vårt lands betydelige havvindpotensial og framskynde utviklingen mot det grønne skiftet. Vi skal kombinere vår verdenskjente teknologiske innovasjonskapasitet offshore og vår erfaring fra det brasilianske kraftmarkedet med Equinors ekspertise fra havvindprosjekter i flere land. Denne fasen dreier seg imidlertid om utredninger, og kommende investeringer avhenger av inngående analyser for å vurdere om prosjektene er gjennomførbare, i tillegg til regulatoriske endringer som tilrettelegger for godkjenningsprosessene for aktivitetene, sier konsernsjef for Petrobras, Jean Paul Prates.

Anders Opedal (t.v.), konsernsjef for Equinor, og Jean Paul Prates, konsernsjef for Petrobras.
Anders Opedal (t.v.), konsernsjef for Equinor, og Jean Paul Prates, konsernsjef for Petrobras.

Avtalen er et resultat av samarbeidet som ble inngått mellom Petrobras og Equinor i 2018, der omfanget er utvidet utover de to vindparkmulighetene, Aracatu I og II (som ligger på kystgrensen mellom delstatene Rio de Janeiro og Espírito Santo), som opprinnelig ble planlagt.

I tillegg innebærer den nye avtalen at gjennomførbarheten av vindparkene Mangara (på kysten av Piauí), Ibitucatu (kysten av Ceará), Colibri (på kystgrensen mellom Rio Grande do Norte og Ceará), og Atobá og Ibituassu (begge på kysten av Rio Grande do Sul) – til sammen syv prosjekter – skal utredes. Avtalen varer fram til 2028.

Equinor har hatt virksomhet i Brasil siden 2001, og landet er ett av Equinors kjerneområder. Equinor har en solid og diversifisert olje- og gassportefølje i Brasil, med lisenser både under utvikling og i produksjon, blant annet Bacalhau, i Santos-bassenget, og Peregrino, i Campos-bassenget.

Innenfor fornybar har Equinor eierandeler i solenergianlegget Apodi (162 MW), med Scantec som operatør. Anlegget kom i produksjon i 2018. I 2022 startet byggearbeidet i solenergiprosjektet Mendubim (531 MW), som gjennomføres i partnerskap med Scatec og Hydro Rein og planlegges å komme i produksjon i 2024.

Petrobras lønnsomme tiltak for å diversifisere porteføljen vil bidra til at energiomstillingen lykkes og er tatt med i planen for å redusere utslipp av klimagasser fra drift. Selskapet gjentar sin ambisjon om å nå kortsiktige mål og nøytralisere utslipp i virksomhet under selskapets kontroll innen 2050 – i tillegg til å påvirke partnere i partneropererte eiendeler. I Petrobras strategiske plan for perioden fra 2023 til 2027 er havvind ett av segmentene det satses på å utrede.

Brasils potensialer for produksjon av havvindkraft gir lovende muligheter for å diversifisere landets energimatrise. Teknologi for produksjon av havvindkraft utnytter vindstyrken til havs for å produsere fornybar energi.

Siste nyheter