Skip to Content
no

To riggkontrakter og samarbeidsavtale med Transocean

(UTC)
Boreriggen Transocean Enabler.
Boreriggen Transocean Enabler.
(Foto: Jan Arne Wold / Equinor)

Equinor har på vegne av flere lisenser tildelt kontrakter for å benytte Transocean Encourage, hovedsakelig i Norskehavet og Transocean Enabler for Johan Castberg-feltet. Samtidig har selskapene underskrevet en strategisk samarbeidsavtale.

Riggene har hatt åtteårskontrakter med Equinor som utløper 1. desember 2023 og 1. april 2024. Dette blir første kontraktsforlengelser siden riggene ble bygget, som såkalte Cat D-rigger, spesialisert for norske forhold.

Boreprogrammet i Norskehavet består av ni brønner som skal bores på feltene Tyrihans, Verdande, Andvare samt Vigdis som ligger i Tampen-området i Nordsjøen.

Verdande og Andvare vil bli knyttet opp mot Norne-feltet. Boreprogrammet inkluderer også letebrønner, og det er mulighet for å forlenge med ytterligere seks brønner. Den anslåtte samlede verdien for de ni brønnene er om lag 191 millioner dollar, og forventet oppstart er 1. desember.

På Johan Castberg-feltet får Transocean Enabler et fast boreprogram på 19 brønner og opsjoner for ytterligere åtte brønner. Den samlede kontraktsverdien er beregnet til 415 millioner dollar, der den faste delen utgjør 295 millioner. Den nye kontrakten vil tre i kraft i tidsrommet mellom 1. april og 1. juli i 2024.

Gruppebilde fra kontraktsigneringen
Digitale kontraktssigneringer, fra venstre: Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn i Equinor, Mette H. Ottøy, anskaffelsesdirektør i Equinor, Knut Vavik, operasjonsdirektør for Transocean i Norge og Keelan Adamson, operasjonsdirektør i Transocean.
(Foto: Kjetil Eide / Equinor)

– Det er gledelig å få i stand en strategisk samarbeidsavtale med Transocean, som er en av våre største riggleverandører. Dette er et uttrykk for at vi ser på Transocean som en viktig bidragsyter for å sikre Equinor kapasitet til å gjennomføre våre offshoreambisjoner også i årene fremover. Vi har hatt et nært samarbeid i mange år, og nå utvider vi dette samarbeidet ytterligere med å reservere én rigg for å bore både produksjons- og letebrønner i Norskehavet og én rigg for å utvikle Johan Castberg-feltet, sier Mette H. Ottøy, anskaffelsesdirektør.

Den strategiske samarbeidsavtalen skal drive fram forbedring innenfor teknologi og innovasjon knyttet til sikkerhet, effektivitet og klimagassutslipp.

– Nå sikrer vi varme rigger, som vi sammen med Transocean allerede har investert i å oppgradere, for å styrke sikkerheten, redusere utslipp og øke effektiviteten. Vi kjenner riggene godt fra før, etter at de har vært aktive for oss de siste åtte årene. Vi har derfor mye erfaring å bygge videre på, og vi ser fram til å fortsette samarbeidet med å levere sikre og effektive brønner, sier Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn.

De anslåtte kontraktsverdiene inkluderer boretjenester som eksempelvis kjøring av fôringsrør, behandling av spillvann, håndtering av borekaks og to fjernstyrte undervannsfartøy (ROV). I avtalen med Transocean Enabler er også tjenester relatert til borestreng med signalkabel (wired drill pipe) inkludert.

Transocean Encourage og Transocean Enabler er 6. generasjons flyterigger med automatisk borekontroll, tilrettelagt vinterforhold og hardt klima, og spesialtilpasset for operasjoner på norsk sokkel. I tillegg til disse to riggene har også Transocean Spitsbergen kontrakt med Equinor de neste årene.

  • Rettighetshavere i Johan Castberg-lisensen: Equinor Energy AS (operatør, 50%), Vår Energi AS (30%) og Petoro AS (20%).

Hør boreleder Alexander Rikstad Hanssen fortelle om boresamarbeidet.