Skip to content
no

Leting

Produksjonen fra eksisterende olje- og gassbrønner faller, og leting er derfor nødvendig for å opprettholde stabiliteten i energiforsyningen, selv i det grønne skiftet. Vi vil i økende grad lete i modne områder der funn kan knyttes til eksisterende infrastruktur for å maksimere verdien av investeringer og for å minimere utslipp.

Et ledende globalt leteselskap

Equinor har verdensomspennende leteaktivitet med sikte på å posisjonere oss som et av de ledende globale leteselskapene.

Dette oppnås ved å sikre tilgang til areal med høyt potensiale i utvalgte områder. Internasjonalt prioriterer vi leteboring i vekstområder og mer uutforskede basseng. På norsk sokkel leter vi nær etablerte felt og infrastruktur i tillegg til utvalgte områder med større potensial. Vår ambisjon er å skape verdier hvert år, primært i etablerte områder hvor vi allerede vet at det finnes resurser.

Dette oppnår vi ved å identifisere og få tilgang til områder med god undergrunnskvalitet, og bore trygge og kostnadseffektive brønner.

Vi har allerede bygget en sterk posisjon i noen av verdens mest produktive olje- og gassbassenger, inkludert norsk kontinentalsokkel, Mexicogolfen og Brasil, som vi ser på som kjerneområdene for leteaktivitetene våre. Dette er områder som allerede har levert betydelige olje- og gassvolum.

Letestrategien for norsk sokkel oppsummert:

  • Vi vil lete etter volumer i modne områder hvor funn kan knyttes til eksisterende infrastruktur for å maksimere verdien av investeringer vi har gjort gjennom førti år
  • Vi vil bore mellom 20-30 letebrønner hvert år framover
  • Rundt 80 prosent av letebrønnene vil bli boret i kjente områder nær infrastruktur, men utvalgte nye områder og ideer vil testes
  • Vi vil bore brønner basert på tre hovedkriterier: høy lønnsomhet og lave balansepriser, kort tilbakebetalingstid, lav karbonintensitet
  • Leting er avgjørende for å opprettholde kontantstrømmen fra norsk sokkel og for å sikre nødvendige gassvolumer til utvikling av verdikjede for blå hydrogen.

Hvorfor trenger vi å finne mer olje og gass?

Equinor mener energiframtiden er usikker. Vi forventer imidlertid at verdens befolkning vil øke, flere mennesker vil bli en del av middelklassen, økonomisk vekst vil fortsette, og dette vil føre til høyere energietterspørsel.

Selv i vår Energy Perspectives-rapports Renewal-scenario, som er tilpasset å begrense global oppvarming til maksimalt 2 °C, er det behov for økt forsyning for å møte fremtidens olje- og gassetterspørsel.

Renewal-scenarioet krever en fullstendig utfasing av kull, en halvering av oljeetterspørselen og en nedgang i etterspørselen etter gass med over 10 % innen 2050. I dette scenariet når oljeetterspørselen toppen tidlig på 2020-tallet, mens kull går ned umiddelbart.

Til tross for nedgangen i etterspørsel etter olje og gass, kan ikke eksisterende produksjon dekke gapet mellom tilbud og etterspørsel, og krever derfor fortsatt leting og investeringer. Å nå godt under togradersmålet vil også kreve eksponentiell vekst i elektrifisering, fornybar energi og etablering av nye verdikjeder som karbonfangst, utnyttelse og lagring (CCUS) og hydrogen.

Energy Perspectives

Alltid sikker

I nært samarbeid med andre aktører i bransjen, myndigheter og lokalsamfunn har vi hevet lista både når det gjelder sikkerhetsstandarder og boreeffektivitet, samtidig som vi har redusert miljøpåvirkningen og leterisikoen. Vi har vært ledende på lete- og produksjonsaktiviteter i vanskelige og værharde omgivelser til havs i flere tiår.

Helse, sikkerhet og sikring

Fra idé til olje

Mesteparten av den oljen og gassen som har vært lett å finne i verden er allerede oppdaget, noe som tvinger våre oppdagere til å finne stadig nye og kreative ideer og bruke det aller siste av teknologi.

Vi tror at en kultur som dyrker nysgjerrighet er unik, og gir grunnlag for ideer og teknologi som senere fører til nye funn. Det at vi har hatt de beste tilgjengelige medarbeiderne, dataene og verktøyene har gjort oss til et av verdens ledende leteselskap de senere årene.