Skip to content

Bauge-feltet produserer

(UTC)
Bauge brønnramme hentet av Ocean Installer hos Randaberg Industries.
Bauge brønnramme hentet av Ocean Installer hos Randaberg Industries.
(Foto: Ørjan Richardsen / Equinor)

8. april startet produksjonen fra havbunnsfeltet Bauge i Norskehavet. Bauge er knyttet opp til den nylig oppgraderte Njord-plattformen. Utvinnbare reserver i Bauge er estimert til 50 millioner fat oljeekvivalenter, hovedsakelig olje.

Bauge består av to oljeprodusenter i en brønnramme samt rørledninger og kontrollkabel som knytter brønnene opp til Njord A-plattformen. Rettighetshaverne i Bauge er Equinor (operatør), Wintershall Dea, Vår Energi og Neptune Energy.

Bauge template picked up by Ocean Installer at Randaberg Industries.

– Havbunnsanlegget er bygget og installert uten en eneste HMS-hendelse. Det er jeg svært stolt av og jeg vil rette en stor takk til leverandørene våre, spesielt hovedleverandørene Randaberg Industries, Ocean Installer og OneSubsea. Dette viser at null-visjonen er mulig. Med totale investeringer på 4,6 milliarder kroner (2023) er prosjektet levert innenfor opprinnelig kostnadsestimat, sier Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Norsk andel av Bauge-prosjektet er godt over 90 prosent. Brønnene ble levert raskere enn planlagt av Transocean og Schlumberger.Prosjektet har gått i parallell med den omfattende oppgraderingen av Njord A (Aker Solutions) og lagerskipet Njord Bravo (Aibel).

– Oppgraderingen av Njord gjør at vi kan koble til nye, verdifulle funn som Bauge. Ved å utnytte eksisterende infrastruktur kan vi realisere lønnsomme utbygginger av mindre funn i tråd med selskapets strategi. Vi planlegger ytterligere leteaktivitet i området, sier Grete B. Haaland, områdedirektør for utforskning og produksjon nord.

Vertsfeltet Njord startet produksjonen i 1997. I 2016 ble installasjonene tatt til land for omfattende oppgradering, i desember 2022 startet produksjonen opp igjen.

Nå skal feltet produsere i 20 nye år og ambisjonen er å produsere om lag like mye fra Njord og Hyme som det er produsert fram til i dag, over 250 millioner fat oljeekvivalenter.

Trond Bokn og Grete B. Haaland - portretter
Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor, og Grete B. Haaland, områdedirektør for utforskning og produksjon nord.

Fakta om Bauge

  • Rettighetshavere: Equinor Energy AS (operatør): 42,5%, Wintershall Dea Norge AS: 27,5%, Vår Energi ASA 17,5 % og Neptune Energy AS 12,5 %
  • Vanndybden er 282 meter.
  • Bauge ble påvist i 2013 og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i juni 2017.
  • Oljen fra Bauge transporteres i rør fra Njord A til lagerskipet Njord Bravo og videre med tankskip til markedet. Gassen sendes i en 40 kilometer lang rørledning fra Njord A til Åsgard Transport System og videre til Kårstø-terminalen.

Siste nyheter