Skip to Content
no

Njord

Njord-plattformen
Njord A.
Foto: Thomas Sola

Njord ligger i Norskehavet, 30 kilometer vest for Draugen. Feltet er bygd ut med en flytende stålplattform, Njord A, som har et integrert dekk med bore- og prosesseringsanlegg og boligkvarter og et lagerskip Njord B.

Njord ble påvist i 1986, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1995. Produksjonen startet i 1997 og i perioden frem til 2016 produserte feltet 167 millioner fat olje og 11 milliarder standard kubikkmeter gass.

Opprinnelig skulle feltet produsere til 2013, men økt utvinningsgrad og nye funn nær feltet har gjort det mulig å forlenge feltet økonomiske levetid.

Hyme-feltet er koblet til Njord A-innretningen og startet produksjonen i 2013.

I perioden fra 2016 til 2022 gjennomgikk plattformen og lagerskipet en omfattende ombygging ogble klargjort for drift fram til 2040.

I desember 2022 startet produksjonen Njord opp igjen. Nå skal feltet produsere i 20 nye år og ambisjonen er å produsere like mye som er produsert fram til i dag, over 250 millioner fat oljeekvivalenter.

I april 2023 startet produksjonen fra havbunnsfeltet Bauge. Det Neptun-opererte Fenja-feltet er knyttet til Njord A-installasjonen og startet også å produsere i april.

Beliggenhet: Blokk 6407/7 og 6407/10, om lag 130 km nordvest for Kristiansund og 30 km vest for Draugen-feltet

Oppstart: 30. september 1997

Produksjon: Olje og gass

Partnerskap: Wintershall Dea (50%), Equinor (operatør, 27,5%), Neptune Energy (22,5%).

Hyme

Hyme er et lite oljefelt som er bygd ut med en undervannsinstallasjon som er knyttet opp mot Njord A-plattformen. Hyme-feltet ble funnet på Haltenbanken i juni 2009, 19 kilometer nordøst for Njord A-plattformen. Det er knyttet opp mot eksisterende infrastruktur på Njord A.

Feltet er bygget ut med en produksjonsbrønn og en vanninjeksjonsbrønn via en havbunnsramme med fire brønnslisser.

Foruten å være en lønnsom utbygging i seg selv bidrar produksjon fra Hyme til å øke levetiden til Njord-feltet.

Partnerskap: Equinor (operatør, 42,5%), Wintershall Dea (27,5%), Vår Energi ( 17,5%) Neptune Energy (12,5%).