Skip to content
no

Njord

Njord A
Njord A.
Foto: Thomas Sola

Njord-feltet er bygd ut med en flytende stålplattform, Njord A, som har et integrert dekk med bore- og prosesseringsanlegg og boligkvarter. I perioden 2016-2022 vil feltet være stengt ned mens plattformen Njord A og lagerskipet Njord B gjennomgår en omfattende oppgradering.

Njord-feltet var i produksjon fra 1997 og fram til 2016. I perioden 2016 til 2022 gjennomgår plattformen og lagerskipet en omfattende ombygging for å klargjøres for drift fram til 2040. Som en del av dette oppgraderingsprosjektet blir også plattformen klargjort for oppkobling av Bauge og Fenja feltene.

Beliggenhet: Blokk 6407/7 og 6407/10, om lag 130 km nordvest for Kristiansund og 30 km vest for Draugen-feltet
Oppstart: 30. september 1997
Produksjon: Olje og gass

Mer om Njord på Norsk petroleums nettside