Skip to content

Equinor utsetter videre utvikling av Trollvind

(UTC)

Equinor utsetter videre utvikling av Trollvind på ubestemt tid. Avgjørelsen skyldes flere årsaker, inkludert tilgjengelighet på teknologi, høy kostnadsinflasjon, og en stram tidslinje for å levere på det opprinnelige forslaget. Myndighetene er informert om beslutningen.

Equinor har tidligere kunngjort at aktiviteten i prosjektet ble redusert som følge av tekniske, regulatoriske og kommersielle utfordringer.

Siri Espedal Kindem, leder for Fornybar i Norge i Equinor.
Siri Espedal Kindem, leder for Fornybar i Norge i Equinor.
(Foto: Einar Aslaksen / Equinor)

- Vi setter pris på støtten om å realisere Trollvind fra politikere, myndigheter og leverandører. Trollvind var et viktig industrielt initiativ for å løse utfordringer knyttet til elektrifisering av olje og gass, bringe ny kraft til Bergensområdet og akselerere utviklingen av flytende havvind i Norge. Dessverre ser vi ikke lenger noen mulighet til å levere på vårt opprinnelige initiativ med å ha en flytende havvindpark i drift i god tid før 2030, sier leder for Fornybar i Norge i Equinor, Siri Espedal Kindem.

Det er flere utfordringer som har bidratt til beslutningen om å utsette utviklingen av Trollvind nå. Kraftig økende kostander i hele verdikjeden for havvind har gjort det vanskelig å levere på det opprinnelige målet om at Trollvind skulle utvikles uten noen form for støtte, og prosjektet er ikke lenger kommersielt gjennomførbart.

Teknologi som lå til grunn for konseptet vil heller ikke være tilgjengelig slik det opprinnelige forslaget la til grunn. Trollvind hadde en ambisiøs tidsplan, men til tross for en betydelig innsats hos alle involverte har det ikke vært mulig å modne prosjektet til et punkt som gjør det mulig å fortsette utviklingen av Trollvind nå.

Samtidig som beslutningen er tatt om å utsette Trollvind ser Equinor fremover. Selskapets ambisjon er fortsatt å lede an i utviklingen havvind i Norge. Kunnskapen og læringen fra arbeidet med Trollvind har stor verdi, og vil blir brukt i utviklingen av Utsira Nord og andre prosjekter i Norge og internasjonalt.