Skip to content

Equinor og partnere utreder 1 GW havvindpark utenfor Bergen

(UTC)Last modified
Illustrasjon av den mulige havvindparken

Equinor og partnerne Petoro, TotalEnergies, Shell og ConocoPhillips i Troll- og Oseberg-feltene, har igangsatt en studie og ser på muligheten for en flytende havvindpark i Troll-området om lag 65 kilometer vest for Kollsnes i Vestland.

Med en installert kapasitet på om lag ~1 GW og årsproduksjon på ~4,3 TWh, med oppstart i 2027, kan Trollvind forsyne via en forbindelse til land, det meste av behovet for kraft til å drive Troll- og Osebergfeltene. De installasjonene som allerede er elektrifisert, forsynes i dag fra Bergensområdet, et område som har behov for mer kraft. Planen er at partnerskapet vil kjøpe all kraften vindparken produserer, til en pris som gjør det mulig å bygge ut Trollvind.

Kraft fra Trollvind kan avhjelpe kraftbehovet til elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner, fremskynde havvindsatsingen i Norge og levere ekstra kraft til Bergens-regionen.

Anders Opedal - portrett
Konsernsjef Anders Opedal
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

– Ved å produsere olje og gass med lave klimagassutslipp styrker vi norsk sokkels konkurransekraft, opprettholder aktiviteten i industrien og sikrer fremtidig verdiskaping. Trollvind er et konsept hvor fornybar kraft både bidrar til utslippskutt gjennom elektrifisering, leverer kraft til et område hvor kraftmangel allerede har skapt utfordringer for ny industriutvikling og Norge beholder ledertrøyen i industrialiseringen av flytende havvind. En fullskala flytende havvindpark som Trollvind kan bidra til raskere å realisere norske myndigheters ambisjon om å posisjonere Norge som havvindnasjon og vi bygger på kompetansen fra olje- og gassindustrien, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

Stortinget vedtok i 2020 å skjerpe kravene til utslippskutt fra norsk sokkel fra 40 til 50 prosent innen 2030. For å nå målet må store punktutslipp som offshoreinstallasjoner redusere sine utslipp, og elektrifisering av installasjoner med lang gjenværende levetid er helt nødvendig for å gjennomføre dette.

– Det vil også kunne bidra til at leverandørindustrien får forutsigbarhet og en portefølje å jobbe med innen havvind på kort sikt, fortsetter Opedal.

– Dette kan bli en fantastisk mulighet for Norge og industrien. Gjennom å bruke vår samlede kompetanse kan vi avkarbonisere eksisterende produksjon og øke farten på utviklingen av havvind. Det er det våre selskaper trenger å gjøre for at vi som samfunn skal bli netto null i 2050, sier Thomas Brostrøm, konserndirektør for Fornybar i Shell.

– Vi er begeistret for muligheten til å kunne forsyne offshoreproduksjonen vår med fornybar energi. Dette initiativet bekrefter Norges lederskap av grønn energiproduksjon og at vår erfaring med å jobbe sammen er verdiskapende, sier Phil Cunningham, landssjef i TotalEnergies.

– I denne studien bygger vi på Norges komparative fortrinn og styrker som er teknologiutvikling og samarbeid. Sistnevnte er helt nødvendig for å realisere omstillingen av industrien til en lavkarbon fremtid. Dette er viktig for Norge som har en moden olje- og gass region og vil kunne sikre at norsk kontinentalsokkel forblir konkurransedyktig fremover, sier Kristin F. Kragseth, administrerende direktør i Petoro.

Ved å bygge videre på det gode samarbeidet mellom myndigheter og industrien fra Hywind Tampen, og tidlig få på plass gode løsninger for sameksistens, kan man overføre erfaringer og sikre læring.

En ilandføring vil også kunne gi mulighet for en større vindpark enn om denne var direkte knyttet til olje- og gassinstallasjonene til havs. Økt parkstørrelse er sentralt for å industrialisere flytende vind og redusere kostnadene. Ved at kraften blir tatt til land, kan den også utnyttes bedre i samspill med regulert vannkraft og landindustri. Økt tilgang på kraft i dette området forbedrer også forsyningssikkerheten til olje- og gassinstallasjonene.

Partene ser på kommersielle modeller hvor Trollvind selger kraft til Troll og Oseberg installasjonene samt Kollsnesanlegget, og uten annen form for finansiell støtte. Det anslås at Trollvind kan levere kraft til under 1 krone/kWh. En slik avtale vil sikre anleggene økt tilgang til kraft til en forutsigbar pris i et område med en anstrengt kraftsituasjon, og den nødvendige inntekten for vindparken for å utløse investeringen.

Trollvind modnes nå frem ytterligere gjennom at partnerskapene i Troll- og Oseberg igangsetter mulighetsstudier med sikte på en investeringsbeslutning i løpet av 2023.

For mer informasjon:

Magnus Frantzen Eidsvold
mfei@equinor.com
+47 975 28 604

Invitasjon til pressebrief

 • Media inviteres til pressebrief i Equinors kontorlokaler på Fornebu i dag, fredag 17. juni kl 10:00
 • Konsernsjef Anders Opedal gir en presentasjon knyttet til Trollvind-initiativet. I tillegg vil konserndirektør Kjetil Hove og administrerende direktør i Petoro, Kristin F. Kragseth, gi en kort introduksjon.
 • Ved spørsmål, ta kontakt med informasjonsdirektør Sissel Rinde, sisr@equinor.com, telefon +47 412 60 584
 • Påmelding på e-post til Elisabeth Bruksås, elbru@equinor.com
 • Opptak av pressekonferansen på Vimeo - spol fram til 11:14 i opptaket

Om Trollvind:

 • Vindpark i Troll-området om lag 65 kilometer vest for Kollsnes i Vestland
 • Installert kapasitet i størrelsesorden ~1 GW
 • Estimert gjennomsnittlig produksjon ~4,3 TWh per år
 • Mulig investeringsbeslutning 2023 med potensiell ferdigstilling av parken i 2027
 • Vil kunne levere kraft til Troll- og Oseberg installasjonene og prosessanlegget på Kollsnes
 • Finansieres gjennom kraftsalg til olje- og gass brukere i Kollsnes område
 • Kan levere kraft til et område med en anstrengt kraftbalanse
 • Vil kunne gi stabil langsiktig kraftpris og redusere avbruddsrisiko for Troll og Oseberg
 • Rettighetshavere i Troll og Oseberg lisensene er: Petoro, Equinor, TotalEnergies, Shell og ConocoPhillips
 • Endelig Trollvind partnerskap avklares i det videre arbeidet

Siste nyheter