Skip to content

Johan Sverdrup produserer på økt platå

(UTC)Last modified
Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen
Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

Denne uken er det gjennomført en vellykket kapasitetstest som bekrefter at feltet fremover kan produsere opp mot 755.000 fat olje per døgn.

Marianne Bjelland - portrett
Marianne Bjelland, utforskings- og produksjonsdirektør for Johan Sverdrup i Equinor.
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

Ved test av prosesskapasitet på Johan Sverdrup ble det satt ny produksjonsrekord på 755.000 fat olje per døgn.

Det utgjør seks til syv prosent av det daglige oljebehovet i Europa.

– Denne testen av prosesskapasitet på Johan Sverdrup bekrefter et teknisk svært solid anlegg og ble sikkert gjennomført uten uønskede hendelser. Dette er en viktig milepæl og resultatet av systematisk og målrettet arbeid, sier Marianne Bjelland, utforskings- og produksjonsdirektør for Johan Sverdrup i Equinor.

Equinor med partnere Aker BP, Petoro og TotalEnergies har som ambisjon å holde produksjonen av olje fra feltet opp mot dette nivået fremover.

I tillegg produserer Johan Sverdrup 31.500 fat oljeekvivalenter med gass i døgnet.

Fakta om Johan Sverdrup

  • Johan Sverdrup har reserver på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter, og hele feltet er nå i produksjon. Fase én av Johan Sverdrup åpnet i oktober 2019, og fase to startet produksjon 15. desember 2022.
  • Feltet ligger i området Utsirahøyden i Nordsjøen, 160 kilometer vest for Stavanger, i vanndybder på 110-120 meter, og dekker et område på 200 kvadratkilometer. Feltet var opprinnelig forventet å produsere 660.000 fat olje/døgn på platå, omtrent en tredjedel av norsk oljeproduksjon på dagens nivå.
  • Feltet er beregnet å generere mer enn 3400 årsverk hvert år, og produksjonen fra feltet har allerede bidratt betydelig til den norske velferdsstaten. 82 prosent av inntektene fra Johan Sverdrup går til staten gjennom skatter og direkte eierandeler, beregnet til totalt om lag 900 milliarder kroner over feltets levetid.
  • Johan Sverdrup har noen av de laveste CO2-utslippene av noe oljefelt i verden, 80-90 % lavere enn det globale gjennomsnittet.

Siste nyheter