Skip to content

Equinors sikkerhetsresultater for andre kvartal 2023

(UTC)
Ansatte på Melkøya
Ansatte på Melkøya
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor)

Equinors langsiktige sikkerhetstrend fortsetter i positiv retning. Antall alvorlige hendelser per million arbeidstimer har aldri vært lavere enn ved utgangen av andre kvartal, målt over de foregående tolv måneder.

Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft.
Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft.
(Foto: Sheyda Aalgaard / Equinor)

- Dette er oppløftende. Vi har tro på langsiktig og systematisk innsats over tid, og vil fortsette med å forbedre sikkerhetsarbeidet, sier Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft.

Ved utgangen av andre kvartal 2023 var frekvensen for alvorlige hendelser per million arbeidstimer (SIF) 0,3, ned fra 0,4 i første kvartal. Alvorlige personskader inngår også i statistikken for alvorlige hendelser.

Frekvensen for personskader (antall personskader med medisinsk behandling per million arbeidstimer - TRIF) er 2,5 for de siste 12 månedene per andre kvartal, ned fra 2,7 i første kvartal.

- Å videreføre læring fra hendelser er en viktig del av det kontinuerlige sikkerhetsarbeidet. Gjennom årshjulet «Alltid sikker» jobber vi sammen med andre operatørselskaper og eksterne leverandører for å øke forståelsen av hvilke forhold som hindrer sikker jobbing, sier Nilsson.

Fokuset for tredje kvartal er å øke bevisstheten rundt sikkert arbeid i høyden og hindre fallende gjenstander.

Tidligere i år lanserte Equinor et e-læringskurs om forebygging av storulykker. Kurset er obligatorisk for alle ansatte og tilgjengelig for selskapets leverandører. Equinor har i år også hatt ekstra innsats for leder-trening innen sikkerhet.

- Innsatsen for å forebygge storulykker er trappet opp i år. Vi er opptatt av at vi bygger en enhetlig sikkerhetskultur sammen med våre leverandører og industripartnere gjennom deling og læring på tvers, sier Nilsson.

Elleve olje- og gasslekkasjer er registrert de siste 12 månedene. Olje- og gasslekkasjer kvalifiseres etter alvorlighetsgrad i forhold til utslippsrate.

Det har ikke vært hendelser med storulykke-potensial eller alvorlige brønnkontrollhendelser i andre kvartal.

Equinors sikkerhetsresultater for andre kvartal 2023, illustrasjon med grafer.