Skip to Content
no

Equinor kjøper det brasilianske fornybarselskapet Rio Energy med utvalgte eiendeler

(UTC)Last modified
Den landbaserte vindparken Serra da Babilonia 1
Den landbaserte vindparken Serra da Babilonia 1 i den nordøstlige delstaten Bahia.
(Foto: Mats Mowinckel Giovannoni / Equinor)

Equinor har undertegnet en avtale med Denham Capital om å kjøpe Rio Energy, et ledende selskap innen landbasert fornybar energi i Brasil.

Transaksjonen inkluderer utvalgte eiendeler fra selskapets portefølje samt organisasjonen. Denham Capital vil beholde enkelte eiendeler. Gjennom oppkjøpet styrker Equinor sin posisjon som et bredt energiselskap i det brasilianske markedet.

– Gjennom Rio Energy vil Equinor ta en ledende posisjon i det raskt voksende fornybarmarkedet i Brasil. Det vil gi økt energiproduksjon og kontantstrøm, et sterkt grunnlag for vekst og tilføre kompetanse og en attraktiv prosjektportefølje, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar i Equinor.

Avtalen er i tråd med Equinors strategi, som inkluderer å vokse innen landbasert fornybarvirksomhet i utvalgte markeder gjennom oppkjøp av lokale selskaper med høyt kvalifiserte team og prosjektporteføljer.

Pål Eitrheim (t.v.), Veronica Coelho og Olav Kolbeinstveit - portretter
Pål Eitrheim (t.v.), konserndirektør for Fornybar i Equinor, Veronica Coelho, Equinors landsjef i Brasil, og Olav Kolbeinstveit, direktør for landbasert virksomhet og markeder i Fornybar i Equinor.

I løpet av de siste årene har Equinor investert i flere fornybarselskaper, som Wento i Polen, BeGreen i Danmark, Noriker Power i Storbritannia og East Point Energy i USA. Dette er gjort for å kunne tilby et fleksibelt krafttilbud i utvalgte markeder.

– Med Rio Energy om bord vil Equinor styrke sin evne til å videreutvikle porteføljen og befeste seg som et bredt energiselskap i Brasil. Ved å bygge opp en attraktiv fornybarposisjon i landet, i tillegg til en robust olje- og gassportefølje, støtter vi Brasils ambisjoner om å utvikle en bredere energimiks, sier Veronica Coelho, Equinors landsjef i Brasil.

Etter at transaksjonen og utskillelsen av enkelte av Denham Capitals eiendeler er gjennomført, vil Equinor ha en eierandel på 100 % i Rio Energy, og vil beholde dagens ledergruppe og i alt rundt 140 ansatte. Porteføljen som kjøpes består av den landbaserte 0,2 GW-vindparken Serra da Babilonia 1, som er i drift i den nordøstlige delstaten Bahia, en portefølje av utbyggingsprosjekter innen solenergi med en kapasitet på 0,6 GW, og en utviklingsportefølje på om lag 1,2 GW bestående av landbaserte vind- og solenergiprosjekter.

Rio Energy vil bli et heleid datterselskap av Equinor, og selskapets medarbeidere og ledergruppe vil fortsette å utvikle dagens portefølje. Porteføljen antas å levere avkastning i det øvre sjiktet av Equinors forventede realavkastning mellom 4-8 % for fornybarprosjekter. Dette inkluderer transaksjonsprisen.

Kraften som produseres skal etter planen håndteres i det brasilianske kraftmarkedet av Equinors heleide tradingselskap Danske Commodities (DC). DC opprettet nylig trading-virksomhet i São Paulo for å støtte Equinors aktivitet i landet.

– Brasil er det største kraftmarkedet i Sør-Amerika, med en forventet vekst i etterspørsel og en rask utvidelse av det deregulerte markedet. Ved å bygge en kraftportefølje i Brasil som forvaltes av DC, kan vi oppnå økt verdiskapning i tråd med vår strategi om å være en markedsorientert kraftprodusent, sier Olav Kolbeinstveit, direktør for landbasert virksomhet og markeder i Fornybar i Equinor.

Transaksjonen er betinget av relevante myndighetsgodkjenninger.