Skip to content

Fornybar energi

Equinor-ansatt med nettbrett i hendene
Foto: Einar Aslaksen
  1. Hjem
  2. Energi
  3. Fornybar-energi-og-lavkarbonlosninger

Omstillingen til fornybar energi lar seg gjøre takket være kompetansen fra olje og gass.

I Equinor transformerer vi selskapet vårt for å støtte og akselerere energiomstillingen og sikre en konkurransedyktig og bærekraftig forretningsmodell i tråd med Paris-avtalen.

Det betyr også å avkarbonisere olje- og gassproduksjonen vår, vokse innen vind og sol og utvikle løsninger med lite karbon som hydrogen og CCS i industriell skala.

Fakta om vår virksomhet innenfor fornybar energi (på engelsk) (XLSX)

Vi utvikler nye energiløsninger i dag for å drive lavkarbonsamfunnet som venter oss i morgen.

Ambisjonen vår er å være blant de ledende aktørene innen havvind, der vi tar utgangspunkt i vår omfattende erfaring fra offshorevirksomheten for å utvikle bransjen videre. Vindkraft er en viktig faktor i verdens energiovergang.

Det spås en strålende framtid for solenergi.

Solenergi er en uvurderlig global energikilde som er godt posisjonert for rask vekst over hele verden etter betydelige kostnadsreduksjoner.

Slik hindrer vi CO2 å nå ut i atmosfæren:

Lavkarbonløsninger

Vi er allerede en av verdens mest CO2-effektive produsenter av olje og gass, og vår ambisjon er å beholde denne ledende posisjonen. Nå tar vi store skritt innen lavkarbonteknologier som CCS, CCUS, hydrogen og elektrifisering.

I vår virksomhet er det mange måter vi jobber på for å redusere karbonutslipp fra vår virksomhet og produkter, herunder energieffektivitet, begrensninger på fakling, reduksjoner i metanutslipp og elektrifisering av olje- og gassplattformer.

Les mer om våre lavkarboninitiativer her.

Det neste steget for energinasjonen Norge

Norway Energy Hub

Norway Energy Hub er Equinors industriplan for Norges fremtidige energiindustri, og plasserer Norge i sentrum for å akselerere energiovergangen. Planen kan føre til 350 milliarder norske kroner i investeringer fra privat sektor. Equinor anslår at vi vil investere rundt 100 milliarder kroner under denne planen.