Skip to content

Produksjonsstart for Statfjord Øst-prosjektet

(UTC)
Statfjord C-plattformen i Nordsjøen
Statfjord C-plattformen i Nordsjøen
(Foto: Øyvind Hagen / Equinor)

Med dette prosjektet forventer Equinor og partnerne å øke produksjonen med 26 millioner fat oljeekvivalenter fra Statfjord Øst.

Prosjektet er gjennomført med gode sikkerhetsresultater og er forventet å leveres innenfor kostnadsestimat til tross for økt inflasjon og svekket kronekurs. Produksjonen starter et halvt år før planlagt.

– Dette viser betydningen av å forlenge levetiden på modne felt og maksimere verdiskapningen fra eksisterende infrastruktur på norsk sokkel. Prosjektet bidrar til å forlenge levetiden til Statfjord C til 2040. Det har god lønnsomhet, og verdien på den økte produksjonen tilsvarer rundt 20 milliarder kroner med dagens oljepris. Det er god ressursutnyttelse som gir gode ringvirkninger for norske leverandører, sier Camilla Salthe, direktør for felt i senfase i Equinor.

Det er boret to nye brønner fra eksisterende brønnrammer, og det skal bores ytterligere tre nye brønner. Statfjord Øst er tilknyttet Statfjord C-plattformen, og prosjektet inkluderer en ombygging på Statfjord C og legging av ny rørledning for gassløft ut til havbunnsbrønnene.

Camilla Salthe (left) and Ketil Rongved - portraits
Camilla Salthe, Equinor’s senior vice president for Field Life eXtension (FLX), and Ketil Rongved, Equinor’s vice president for FLX projects.

– Dette er et godt eksempel på hvordan vi jobber med modne felt. Equinor skal være en ledende operatør for felt i senfase på norsk sokkel. Derfor må vi finne nye måter å jobbe på for å redusere kostnader. Sammen med partnerne har vi gjort ting enklere og raskere samtidig som vi har opprettholdt kvaliteten, sier Ketil Rongved, direktør for prosjekter for felt i senfase i Equinor.

Utvinningsgraden på olje fra feltet forventes å øke fra 58 til 63 prosent som et resultat av dette prosjektet. Statfjord Øst startet produksjonen i 1994. Feltet ligger 5 kilometer fra Statfjord C.

Prosjektet ble besluttet av partnerskapet i 2020 og godkjent av Olje- og Energidepartementet i 2021.

Fakta

Field Life eXtension (FLX) er en enhet i Equinor som er ansvarlig for senfasefelt. Enheten skal optimalisere drift og økonomi gjennom nye måter å jobbe på, med sikkerhet som høyeste prioritering.

Opprinnelig tilstedeværende oljevolum i Statfjord Øst er 410 millioner fat olje. Dagens utvinningsgrad er på 58 prosent. Forventet utvinningsgrad er nå, som et resultat av dette prosjektet, økt til 63 prosent.

  • Investering økt fra 3 til 3,5 milliarder kroner grunnet en ekstra brønn og økt produksjon
  • Investeringsbeslutning august 2020
  • Ferdigstillelse i utgangen av 2023
  • Prosjektet vil øke reservene med 26 millioner fat oljeekvivalenter

Prosjektet har installert en rørledning ut fra Statfjord C til Statfjord Øst – der blir det boret fem nye brønner (sidesteg) med gassløft og nye ventiltrær. På Statfjord C er det gjort modifikasjoner for å levere gassløft og for å bedre mottak av den økte produksjonen. Statfjord Øst er bygget ut med havbunnsinstallasjoner som inkluderer tre bunnrammer. Feltet ligger fem kilometer nordøst for Statfjord C. Produksjonen startet i 1994.

Partnere i Statfjord Øst Unit: Equinor Energy AS (29,25%), Petoro AS (30%), Vår Energi ASA (20,55%), Okea ASA (14,0%) *, INPEX Idemitsu Norge AS (4,8%), Wintershall Dea Norge AS (1,4%)

*avhengig av myndighetsgodkjenning

Siste nyheter