Skip to content

Equinor kjøper eierandel i CCS-prosjektet Bayou Bend

(UTC)Last modified

Equinor kjøper en 25 prosent eierandel i Bayou Bend CCS LLC på den amerikanske golfkysten i sørøst-Texas, et karbonfangst og lagringsprosjekt (CCS) som kan bli blant de største i USA.

– Lønnsomme CCS-løsninger er avgjørende for at karbonintensiv industri skal opprettholde aktivitet og samtidig nå sine klimaambisjoner. Ved å gå inn i Bayou Bend styrker vi lavkarbon-porteføljen vår, og støtter vår ambisjon om å modne fram og utvikle 15-30 millioner tonn egen CO2-transport- og lagringskapasitet per år innen 2035. Erfaringen vi har fra utvikling av CCS-prosjekter kan bidra til å fremme avkarboniseringsinnsatsen i et av de største industrielle områdene i USA, sier Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger (LCS) i Equinor.

Bayou Bend kan bli en av de største CCS-løsningene i USA for utslipp fra industrien, med omkring 560 kvadratkilometer tilgjengelig for permanent CO2-lagring med en mulig kapasitet til å lagre mer enn én milliard tonn CO2.

Bayou Bend-området omfatter omkring 400 brutto kvadratkilometer på land i kommunene Chambers og Jefferson i Texas, og om lag 160 brutto kvadratkilometer utenfor kysten av kommunene Beaumont og Port Arthur, også i Texas.

– Vi ser fram til å samarbeide med våre partnere for å videreutvikle dette spennende prosjektet. Bayou Bend er Equinors første lavkarbon-prosjekt og er en viktig milepæl i arbeidet vårt med lavkarbonløsninger i USA. Ved siden av oppstrømproduksjon og havvindutvikling styrker vi med dette vår posisjon som et bredt energiselskap ved golfkysten, sier Chris Golden, direktør og landsjef i USA.

Grete Tveit og Chris Golden - portretter
Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger (LCS) i Equinor, og Chris Golden, direktør og landsjef i USA.

Bayou Bend er et fellesprosjekt mellom Chevron U.S.A. Inc. – gjennom deres Chevron New Energies-divisjon, Talos Energy Inc. – gjennom deres Talos Low Carbon Solutions-divisjon, og Equinor.

Equinor overtok sin eierandel på 25 prosent gjennom kjøp av Texas Carbon 1 LLC, et datterselskap av Carbonvert. Chevron er operatør med 50 prosents eierandel, og Talos har 25 prosents eierandel.

– Å levere lavkarbonløsninger til karbonintensiv industri er en sentral del av Chevron New Energies’ hovedformål og jeg som kommer fra sørøst-Texas vet hvor viktige denne industrien er for våre lokalsamfunn og deres økonomi. Vi takker Carbonvert for arbeidet med prosjektet og ser fram til at Equinor skal bidra med sin ekspertise og ressurser til Bayou Bend som en del av partnerskapet, sier Chris Powers, direktør, CCUS, Chevron New Energies.

Prosjektets beliggenhet nær store industrielle korridorer i Houston Ship Channel og Beaumont/Port Arthur-området vil gi et avkarboniseringsalternativ for raffinerier, sement-, stål-, kjemikalie- og produksjonsindustri. Industrielle utslipp i golfkystområdet ved Texas anslås til rundt 100 millioner tonn CO2 per år.

– Vi fortsetter å gjøre betydelige framskritt i utviklingen av Bayou Bend, som vi mener blir et viktig regionalt knutepunkt for karbonlagring for den største industriregionen i Texas. Vi ønsker Equinor velkommen til partnerskapet. Selskapets erfaring og tidligere leveranser vil styrke prosjektet, sier Robin Fielder, konserndirektør for lavkarbonstrategi og bærekraftsdirektør i Talos.

Siste nyheter