Skip to Content
no

To COSL-rigger skal bore for Equinor

(UTC)Last modified
Boreriggen COSL Promoter
Boreriggen COSL Promoter
(Foto: COSL Offshore Management AS)

Equinor har tildelt COSL Offshore Management AS to kontrakter for å benytte seg av riggene COSLPromoter og COSLInnovator på norsk sokkel.

Kontraktsverdiene er beregnet til om lag 369 millioner USD for de faste periodene i begge kontraktene samlet.

COSLPromoter er allerede på kontrakt med Equinor, og vil starte på den nye kontrakten i første kvartal i 2025. Den faste kontraktsperioden er på ett år, med opsjoner på ytterligere fire år. COSLInnovator får kontrakt for to år, med oppstart i andre kvartal i 2025, og har opsjoner på ytterligere tre år.

Kontraktsverdien inkluderer kjøring av fôringsrør, fjernstyrt undervannsfartøy (ROV), avfallshåndtering offshore og vedlikehold av sementenheten. Mobilisering og demobilisering er også inkludert.

Mette H. Ottøy og Erik G. Kirkemo - portretter
Anskaffelsesdirektør Mette H. Ottøy og direktør for Boring og brønn, Erik G. Kirkemo.

– Vi har planer om å bore mange produksjons- og letebrønner i årene som kommer. Vi er glade for å sikre riggkapasitet, som setter oss i stand til å levere på de høye ambisjonene våre. I signerte en rammeavtale med COSL for noen år siden, og disse kontraktene underbygger vår interesse for å fortsette samarbeidet med å skape verdier på norsk sokkel, sier anskaffelsesdirektør Mette H. Ottøy.

Begge riggene har blitt oppgradert for å redusere utslipp fra operasjonene.

– Vi har jobbet sammen med COSL i mange år, og kjenner disse riggene godt. Riggene har blitt oppgradert med strukturelle forsterkinger og oppdaterte driftsprosedyrer for å styrke sikkerheten under operasjoner i værharde områder. COSL har vist en god sikkerhets- og prestasjonskultur over tid mens de har arbeidet for oss, og vi forventer sikre og effektive operasjoner i årene som kommer. Vi har sett betydelige reduksjoner i drivstofforbruk og utslipp fra COSL de siste årene, og er fornøyd med at utviklingen følger vår strategi, sier Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn.

Frank Tollefsen og Mette H. Ottøy
Frank Tollefsen, konsernsjef i COSL Drilling Europe, og Mette H. Ottøy, anskaffelsesdirektør i Equinor.
(Foto: Kjetil Eide / Equinor)