Skip to content

Mer gass fra Gina Krog med Eirin

(UTC)
Gina Krog-plattformen i Nordsjøen
Gina Krog-plattformen i Nordsjøen
(Foto: Øyvind Torjusen / Equinor)

Equinor har på vegne av partnerskapet levert inn plan for utbygging og drift (PUD) for gassfeltet Eirin til Olje- og energidepartementet.

Utvinnbare reserver i feltet er anslått til 27,6 millioner fat oljeekvivalenter, hvor det meste er gass. Eirin-feltet, som ble funnet i 1978, vil bli bygget ut som et undervannsanlegg tilknyttet Gina Krog- plattformen i Nordsjøen. Totale investeringer er anslått til rett over fire milliarder 2023-kroner.

Camilla Salthe - portrett
Camilla Salthe, direktør for felt i senfase i Equinor
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

– Eirin vil hurtig bringe ny gass til Europa med god lønnsomhet og lave CO2-utslipp fra produksjonen, fordi vi utnytter infrastrukturen til Gina Krog. Utbyggingen vil forlenge levetiden til Gina Krog fra 2029 til 2036, og er viktig for Sleipner-området, sier Camilla Salthe, direktør for felt i senfase i Equinor.

Da energikrisen rammet i 2021, ble det samarbeidet tett med norske myndigheter for å levere maksimalt med gass til Europa.

Ved Gina Krog økte man gasseksporten betydelig ved at gass som tidligere ble brukt til injeksjon for oljeutvinning heller ble eksportert. Samtidig utløste det behov for å framskynde prosjekter som kan forlenge levetiden for feltet.

Ketil Rongved - portrett
Ketil Rongved, direktør for prosjekter for felt i senfase i Equinor
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

Eirin er en sentral brikke i dette arbeidet, og prosjektet er modnet fram på rekordtid. Produksjonsstart er forventet allerede i 2025.

– Ved å forlenge levetiden på Gina Krog får vi også muligheten for å modne ytterligere nye reserver i området. Vi ser fortsatt muligheter for nye funn og vil bygge undervannsanlegget til Eirin med muligheter for tilkobling av nye felt, sier Ketil Rongved, direktør for prosjekter for felt i senfase i Equinor.

Med elektrifisering av Gina Krog og delvis elektrifisering av Sleipner vil produksjonen fra Eirin ha lave utslipp med tre kilo CO2 per fat oljeekvivalenter.

Partnere i lisensen er Equinor (78,2 prosent) og KUFPEC Norway (21,8 prosent).

Fakta om Gina Krog

Field Life eXtension (FLX) er en enhet i Equinor som er ansvarlig for senfasefelt. Enheten skal optimalisere drift og økonomi gjennom nye måter å jobbe på, med sikkerhet som høyeste prioritering.

Eirin er et gassfelt som ligger 250 kilometer vest for Stavanger. Feltet ble påvist i 1978 og var lenge en del av utviklingen av Gina Krog-feltet, men ble senere satt på vent, og ligger på om lag 4000 meters dyp. Havdypet på feltet er på om lag 120 meter.

Feltet vil bli bygget ut som et undervannsanlegg som vil bli tilpasset og klargjort som et koblingspunkt for fremtidige funn i området som kan utvides med to til fire nye brønner. Utbyggingsløsningen er en brønnramme knyttet tilbake til Gina Krog med et produksjonsrør og en styrekabel (umbilical).

Volumene fra Eirin mottas på Gina Krog og sendes så videre for videre prosessering. Kondensatet fra Eirin gassen eksporteres til Sleipner A via den planlagte oljerørledning fra Gina Krog til Sleipner A. Rikgassen transporteres i rørledning til Sleipner A-innretningen for viderebehandling. Salgsgass eksporteres fra Sleipner A-innretningen via Gassled til markedet, mens ustabilisert kondensat eksporteres til terminalen på Kårstø.

Siste nyheter