Skip to content

Johan Castberg oppdatert kostnadsestimat

(UTC)Last modified
Johan Castberg ved kai hos Aker Solutions på Stord
Johan Castberg ved kai hos Aker Solutions på Stord
(Foto: Øyvind Gravås/Equinor)

Partnerskapet i Johan Castberg: Equinor, Vår Energi og Petoro, oppdaterer i dag kostnadsestimatet for prosjektet. Investeringsanslaget har økt med nær 13 milliarder kroner siden i fjor.

Planen om produksjonsstart i fjerde kvartal 2024 står fast.

– Kostnadene øker på grunn av større arbeidsomfang enn ventet og kostnadsøkninger i industrien, det tar vi på alvor. Men Johan Castberg er fortsatt et godt prosjekt med solid økonomi. Med en balansepris på rundt 35 dollar* vil Johan Castberg-feltet gi store inntekter og ringvirkninger til fellesskapet fra Barentshavet i 30 år, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Geir Tungesvik - portrett
Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor
(Photo: Sheyda Aalgaard / Equinor)

I 2022 ble Johan Castberg-skroget med boligkvarter fraktet fra Singapore til Stord for installasjon og ferdigstillelse. Hovedårsaken til økningen i investeringsestimatet fra i fjor skyldes at arbeidsmengden som ble overført til Stord har vært mer omfattende og komplisert enn estimert. Framdriften har heller ikke vært som forventet. På grunn av kostnadsutviklingen i markedet har kostnadene også økt for marine operasjoner, boring og komplettering.

Da plan for utbygging og drift ble levert i 2017 var kostnadsestimatet 57 milliarder kroner (2023). Det oppdaterte kostnadsestimatet for prosjektet er nå estimert til 80 milliarder kroner. Kostnadene for prosjektet har økt med 15,5 milliarder kroner i tillegg til en valutaeffekt på drøyt sju milliarder kroner.

Smitteverntiltak og redusert tilgang på arbeidskraft i forbindelse med covid 19-pandemien rammet prosjektet både i Singapore, der skrog og boligkvarter til produksjonsskipet ble bygget, og på norske verft som bygde modulene til produksjonsanlegget.

De påviste volumene i Johan Castberg er anslått til å ligge på mellom 450 og 650 millioner fat olje. Skipet er designet for en daglig produksjon på nær 190 000 fat.

Hver eneste dag jobber om lag 2 000 personer på Stord for å ferdigstille produksjonsskipet. I driftsfasen vil Johan Castberg gi arbeidsplasser, ringvirkninger og inntekter til fellesskapet i 30 år. Det er anslått at Johan Castberg i driftsfasen vil sysselsette 1700 årsverk, 500 av disse i Nord-Norge.

* Balanseprisen er diskontert til 2017 da utbyggingsplan ble levert.

Fakta

  • Rettighetshavere: Equinor Energy AS (operatør) 50%, Vår Energi ASA 30%, Petoro AS 20%.
  • Johan Castberg ligger ca. 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet, 150 km fra Goliat og nærmere 240 km fra Melkøya. Havdypet er 360-390 meter.
  • Johan Castberg er et havbunnsfelt med 30 brønner fordelt på 10 brønnrammer og to satellitter, koblet opp til et flytende produksjonsskip (FPSO).
  • Utbyggingen av Johan Castberg-feltet gir viktig infrastruktur i en ny oljeprovins i Barentshavet.
  • I 2022 ble det gjort to nye funn som vurderes knyttet opp til Johan Castberg og det planlegges for ytterligere leting i nærområdet i årene som kommer.
  • Feltet vil gi arbeidsplasser, ringvirkninger og inntekter til fellesskapet i 30 år.
  • Driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad.

Siste nyheter