Skip to content
no

Johan Castberg

Johan Castberg-feltet (tidligere Skrugard-feltet) ligger ca. 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet.

Ressursgrunnlaget for utbygging av Johan Castberg-feltet består av de tre oljefunnene Skrugard, Havis og Drivis, som ligger i utvinningstillatelse 532. Feltet har en planlagt oppstart i 2024, og vil produsere i 30 år.

For å få lønnsomhet i prosjektet etter det store fallet i oljeprisen i 2014-15 måtte Equinor og partnerne endre konsept og tenke nye løsninger for å kunne realisere utbyggingen.

Utbyggingsløsning
Feltet bygges ut med et produksjonsskip og en omfattende subseautbygging, med totalt 30 brønner fordelt på 10 bunnrammer og to satelittstrukturer.
Produksjonsskipet blir en såkalt FPSO+ med subsea-løsninger. Kostnadene fra opprinnelig konsept er redusert fra ca 100 milliarder kroner til ca 49 milliarder kroner. Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450—650 millioner fat oljeekvivalenter.

På havoverflaten vil man se et oppankret produksjonsskip, en såkalt FPSO. Men det er under vann at den virkelige størrelsen på feltet blir synlig. Johan Castberg er et stort havbunnsfelt og er viktig for eventuell videre utbygging og infrastruktur i Barentshavet.

Driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad. Det anslås at investeringene ved å drifte feltet er på rundt 1,15 milliarder kroner årlig. Det vil utgjøre rundt 1700 årsverk nasjonalt, og rundt 500 vil være i Nord-Norge. Dette er både de direkte og indirekte virkningene.

En studie utført av Kunnskapsparken Bodø og Agenda Kaupang viser at den regionale verdiskapningen i prosjektfasen er på nær to milliarder kroner og at prosjektet bidrar med om lag 2000 årsverk i Nord-Norge gjennom utbyggingsperioden. Det er noe mer enn forventet i konsekvensutredningen. Den norske andelen av prosjektet er på nær 60 prosent.

Johan Castberg er et gjennombrudd i uutforskede områder hvor vi skal samhandle med blant annet fiskerinæringen. Samtidig er det en utbygging som vil få ringvirkninger og betydning for teknologi- og kompetansebygging i leverandørindustrien—spesielt i nord.

  • De Equinor-opererte funnene Skrugard fra 2011, Havis fra 2012 og Drivis fra 2014 utgjør det som nå er Johan Castberg-prosjektet.
  • De påviste volumene i Johan Castberg er anslått til å ligge på mellom 400 og 650 millioner fat olje.
  • Lokalisering: Johan Castberg ligger ca. 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet i blokkene 7219/9 og 7220/4,5,7, ca. 100 km nord for Snøhvit-feltet, 150 km fra Goliat og nærmere 240 km fra Melkøya. Havdypet er 360-390 meter, og det er 7 km mellom Skrugard og Havis.
  • Funnene: Skrugard april 2011, Havis januar 2012, Drivis mai 2014.
Mer om Johan Castberg på Norsk petroleums nettside

Johan Castberg sail away

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.