Skip to Content
no

Johan Castberg

Johan Castberg-feltet ligger ca. 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet.

Ressursgrunnlaget for utbygging av Johan Castberg-feltet består av de tre oljefunnene Skrugard, Havis og Drivis, som ligger i utvinningstillatelse 532. Feltet har en planlagt oppstart i fjerde kvartal 2024, og vil produsere i 30 år.

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

Utbyggingsløsning

Feltet bygges ut med et produksjonsskip og en omfattende subseautbygging, med totalt 30 brønner fordelt på 10 bunnrammer og to satellittstrukturer.

Produksjonsskipet blir en såkalt FPSO med subsea-løsninger. Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450—650 millioner fat oljeekvivalenter.

På havoverflaten vil man se et oppankret produksjonsskip, en såkalt FPSO. Men det er under vann at den virkelige størrelsen på feltet blir synlig. Johan Castberg er et stort havbunnsfelt og er viktig for eventuell videre utbygging og infrastruktur i Barentshavet.

Driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad.

Utbyggingen av Johan Castberg-feltet gir viktig infrastruktur i en ny oljeprovins i Barentshavet, og siden plan for utbygging og drift ble overlevert myndighetene i desember 2017 er nye volumer påvist. I 2022 ble det gjort to nye funn som vurderes knyttet opp til Johan Castberg og det planlegges for ytterligere leting rundt Johan Castberg i årene som kommer.

  • De Equinor-opererte funnene Skrugard fra 2011, Havis fra 2012 og Drivis fra 2014 utgjør det som nå er Johan Castberg-prosjektet.
  • De påviste volumene i Johan Castberg er anslått til å ligge på mellom 400 og 650 millioner fat olje.
  • Johan Castberg er designet for en daglig produksjon på 30 000 Sm3 (Nær 190 000 fat).
  • Lokalisering: Johan Castberg ligger ca. 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet i blokkene 7219/9 og 7220/4,5,7, ca. 100 km nord for Snøhvit-feltet, 150 km fra Goliat og nærmere 240 km fra Melkøya. Havdypet er 360-390 meter, og det er 7 km mellom Skrugard og Havis.
  • Funnene: Skrugard april 2011, Havis januar 2012, Drivis mai 2014.