Skip to Content
no

Drivverdighetserklæring for BM-C-33-området i Campos-bassenget, Brasil

(UTC)Last modified
Plassering av Raia Manta- og Raia Pintada-utbyggingene i BM-C-33-området.

Equinor har, på vegne av BM-C-33-konsortiet, levert drivverdighetserklæringer og utbyggingsplaner til brasilianske petroleumsmyndigheter (ANP) for to utbygginger i utvinningstillatelse BM-C-33 i Campos-bassenget.

Equinor (operatør) samarbeider med Repsol Sinopec Brasil og Petrobras i konsortiet.

Utvinningstillatelsen BM-C-33 ligger om lag 200 kilometer fra Rio de Janeiro på rundt 2900 meters dyp og inneholder utvinnbare volumer av gass og olje/kondensat på over en milliard fat oljeekvivalenter.

Trond Bokn - portrett
Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

De foreslåtte navnene på utbyggingene er Raia Manta og Raia Pintada. Navnene og utbyggingsplanene må godkjennes av brasilianske myndigheter.

– Raia Manta og Raia Pintada passer godt inn i Equinors strategi og ambisjoner i et land der vi har en solid historie og ønsker å styrke vår posisjon ytterligere. Sammen med våre partnere vil vi benytte vår ypperste ekspertise for å gjennomføre disse utbyggingsprosjektene på en sikker og effektiv måte, sier Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling.

Utbyggingsløsningen består av et flytende produksjons- og lagerskip (FPSO) som kan prosessere gass og olje/kondensat for å møte salgsspesifikasjonene uten ytterligere prosessering på land. Produksjonsskipet får en produksjonskapasitet på 16 millioner kubikkmeter gass per dag med forventet gjennomsnittlig eksport på 14 millioner kubikkmeter gass per dag.

Raia Manta og Raia Pintada vil spille en viktig rolle i utviklingen av gassmarkedet i Brasil. Utbygging og drift forventes å skape opptil 50.000 lokale arbeidsplasser gjennom ulike kontrakter i forsyningskjeden. Samlede investeringer er om lag ni milliarder dollar.

Veronica Coelho - portrett
Veronica Coelho, Equinors landsjef i Brasil.
(Foto: Aline Massuca / Equinor)

– Utbyggingene har potensial til å dekke 15 % av den samlede brasilianske etterspørselen etter gass. Dette vil bidra til Brasils energisikkerhet og økonomiske utvikling, og tilrettelegge for et betydelig antall lokale arbeidsplasser, sier Veronica Coelho, Equinors landsjef i Brasil.

Utbyggingen av Raia Manta og Raia Pintada blir første prosjekt i Brasil der gassen behandles til havs og sendes inn idet nasjonale nettet uten videre prosessering på land. Salgsgassen skal etter planen eksporteres gjennom en 200 kilometer lang undersjøisk gassrørledning til Cabiúnas i byen Macaé i delstaten Rio de Janeiro. Olje og kondensat skal losses til havs av skytteltankere.

Gjennomsnittlig CO2-intensitet anslås til under 6 kilo per fat oljeekvivalenter. Den lave karbonintensiteten oppnås ved bruk av et kombinert gassturbinsystem på produksjonsskipet. Teknologien kombinerer en gassturbin med en dampturbin for å utnytte overskuddsvarmen som ellers ville gått tapt.