Skip to content

Equinor og OMV inngår langsiktig gassalgsavtale

(UTC)Last modified
Rørledningen Europipe II ved Kårstø
Rørledningen Europipe II ved Kårstø
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor)

Equinor har inngått en ny langsiktig gassalgsavtale med Østerrikes største energiselskap OMV.

Avtalen er på 5 år fra 1. oktober i år og med et årlig volum på 12 TWh. Gassen vil bli levert til Tysklands virtuelle handelsknutepunkt THE (Trading Hub Europe) for OMVs europeiske portefølje.

Helge Haugane - portrett
Helge Haugane, direktør for gass og kraft i Equinor
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

Den nye bilaterale avtalen bygger på det langvarige forholdet mellom de to selskapene og kommer i tillegg til volumene under allerede eksisterende kontrakter. Kontrakten prises til markedsmessige vilkår.

– Vi ser økende etterspørsel etter bilaterale kontrakter fra kunder som ser på norsk gass som en viktig bidragsyter til energisikkerhet og til energiomstillingen. Vi er stolte over å være en langsiktig, pålitelig leverandør av naturgass til Europa, og jeg er glad for at vi nå har inngått en ny avtale med OMV, sier direktør for gass og kraft i Equinor, Helge Haugane.

Om OMV

Med salgsinntekter på 62 milliarder euro og rundt 22.300 ansatte i 2022, er OMV blant Østerrikes største børsnoterte industriselskaper.

OMV er gjennom datterselskapet Borealis en av verdens ledende leverandører av avanserte og sirkulære polyolefinløsninger, og europeisk markedsleder innen resirkulering av basiskjemikalier og plast. Sammen med sine to store joint ventures – Borouge (med ADNOC fra De forente arabiske emirater (UAE) og Singapore) og Baystar™ (med TotalEnergies, i USA) – leverer Borealis produkter og tjenester til kunder over hele verden.

OMVs Fuels &; Feedstock-virksomhet produserer og markedsfører drivstoff samt råstoff for kjemisk industri, driver tre raffinerier i Europa og har en 15 % eierandel i et joint venture innen raffinering i UAE.

OMV driver rundt 1.700 fyllestasjoner i åtte europeiske land. I energisegmentet produserer OMV olje og gass i de fire kjerneregionene Sentral- og Øst-Europa, Midtøsten og Afrika, Nordsjøen og Asia-Stillehavet. Gjennomsnittlig dagsproduksjon i 2022 var 392 kboe/d. Aktivitetene omfatter også lavkarbonvirksomheten og gassvirksomheten.

OMV har som mål å gå fra å være et integrert olje-, gass- og kjemikalieselskap til å bli en ledende leverandør av innovative og bærekraftige drivstoff, kjemikalier og materialer, samt spille en ledende, global rolle i den sirkulære økonomien. OMV har som mål å oppnå netto null i alle tre forretningsområdene senest innen 2050.

OMVs aksjer handles på Wien-børsen (OMV) og som American Depository Receipts (OMVKY) i USA.