Skip to content

Equinors sikkerhetsresultater for tredje kvartal 2023

(UTC)
(Foto: Einar Aslaksen / Equinor)

Sikkerhetstrenden i Equinor fortsetter i positiv retning. Antall alvorlige hendelser per million arbeidstimer er fortsatt nedadgående ved utgangen av tredje kvartal, målt over de foregående tolv måneder.

Ved utgangen av tredje kvartal 2023 var frekvensen for alvorlige hendelser per million arbeidstimer (SIF) 0,3, samme nivå som ved andre kvartal og ned fra 0,4 i første kvartal. Alvorlige personskader inngår også i statistikken for alvorlige hendelser.

Frekvensen for personskader (antall personskader per million arbeidstimer - TRIF) er 2,4 for de siste 12 månedene per tredje kvartal, ned fra 2,5 i andre kvartal.

Ti olje- og gasslekkasjer er registrert de siste 12 månedene. Olje- og gasslekkasjer kvalifiseres etter alvorlighetsgrad i forhold til utslippsrate.

Jannicke Nilsson - portrett
Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft.
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

– Den 30. august falt et besetningsmedlem på LPG-tankskipet Eco Galaxy over bord og omkom i Malaysia. Skipet var i operasjon for Equinor. Dette er en tragisk hendelse som berører alle involverte og er en sterk påminnelse om at selv om trenden for sikkerhet er positiv, krever det vedvarende fokus på sikkerhet i alle våre aktiviteter, sier konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft, Jannicke Nilsson.

Skipet er innleid til Equinor og var på vei for å utføre laste-operasjoner i Malaysia. En søk- og redningsaksjon ble iverksatt umiddelbart og den savnede ble funnet død i sjøen 1. september. Equinor er i tett dialog med rederiet Stealth Maritime som følger opp de pårørende lokalt. Hendelsen er under gransking.

Forebygging av storulykker

Gjennom året har Equinors ansatte sammen med leverandørene jobbet godt med å forebygge storulykker. Det har blant annet blitt gjort en stor innsats innen sikkerhetskritisk vedlikehold på selskapets installasjoner og anlegg.

– Etterslep på denne typen vedlikehold er betydelig redusert siden 2020 og har aldri vært lavere enn nå. Å redusere sikkerhetskritisk etterslep er viktig i arbeidet med å forebygge hendelser og storulykker, understreker Nilsson.

Det har ikke vært hendelser med storulykke-potensial i tredje kvartal.

Equinor fortsetter arbeidet med å forebygge storulykker gjennom ekstra innsats på ledertrening og på e-læringskurs som også er tilgjengelig for selskapets leverandører.

Gjennom årshjulet «Alltid sikker» jobber Equinor sammen med andre operatørselskaper og eksterne leverandører for å øke forståelsen av hvilke forhold som hindrer sikker jobbing. Fokuset for fjerde kvartal er helse og arbeidsmiljø.