Skip to content

Equinor inngår ny avtale om salg av naturgass til Tysklands største energiselskap RWE

(UTC)
Equinor-ansatt ved rørledningen Europipe II ved Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland
Rørledningen Europipe II ved Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor)

Avtalen er inngått for fem år med oppstart i oktober i år, med volumer på mellom 10 og 15 TWh per år.

Helge Haugane - portrett
Helge Haugane, direktør for Gass og kraft i Equinor.
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

Avtalen innebærer leveranser av mellom 10 og 15 terrawattimer (TWh) gass i året fra nå og fram til 2028, noe som tilsvarer rundt en til halvannen milliard kubikkmeter (bcm) naturgass i året.

Den nye avtalen bygger på det langvarige forholdet mellom RWE og Equinor. Kontrakten prises til markedsvilkår og gassen skal leveres til THE (Trading HUB Europe), som er Tysklands virtuelle handelssted gass.

– Tyskland og Norge har vært energipartnere helt siden norsk gasseksport startet for over 45 år siden. Jeg er glad for at vi fortsetter å utvikle dette partnerskapet og at vi har inngått nok en bilateral avtale mellom Equinor og RWE, som er ett av mange selskaper som ser til norsk gass for energisikkerhet og som en del av løsningen i energiomstillingen, sier Helge Haugane, direktør for gass og kraft i Equinor.

Andree Stracke - portrett
Andree Stracke, administrerende direktør for RWE Supply & Trading
(Foto: RWE)

Andree Stracke, administrerende direktør i RWE Supply & Trading:

– Vi er glade for å ha signert en langsiktig gassforsyningsavtale med vår partner Equinor. For oss som et globalt energiselskap spiller gass en viktig rolle i energiomstillingen. Denne avtalen er en ny, viktig byggestein i vår europeiske naturgassportefølje og et bidrag til forsyningssikkerhet."

Tidligere i år annonserte RWE og Equinor en plan om å utvikle storskala verdikjeder for å sørge for forsyningssikkerhet og redusere utslipp som et svar på det tysk-norske partnerskapet for klima, fornybar energi og grønn industri.

Første skritt er å investere i og utvikle gasskraftverk i Tyskland som vil være klare til å bruke hydrogen som råstoff så snart det blir tilgjengelig i industriell skala i landet. Disse kraftverkene anleggene vil også komme inn under den tyske regjeringens kraftutbyggingsstrategi som tar sikte på å skape et egnet regelverk for nye gasskraftverk.

Sentrale elementer i verdikjeden er eksport av lavkarbonhydrogen fra Norge til Tyskland, noe som kan bidra til å framskynde utviklingen av en hydrogenøkonomi. Etter hvert skal det også produseres grønt hydrogen med kraft fra vindparker langs traseen for hydrogenrøret.