Skip to Content
no

Equinor og det tyske energiselskapet RWE skal samarbeide om energisikkerhet og avkarbonisering

(UTC)Last modified
Equinors konsernsjef Anders Opedal signerte avtalen med RWEs konsernsjef Markus Krebber i Oslo 5. januar 2023, i nærvær av statsminister Jonas Gahr Støre og Tysklands visekansler Robert Habeck.
Equinors konsernsjef Anders Opedal signerte avtalen med RWEs konsernsjef Markus Krebber i Oslo 5. januar 2023, i nærvær av statsminister Jonas Gahr Støre og Tysklands visekansler Robert Habeck.
(Foto: Ole Berg-Rusten/NTB)

Equinor og RWE er blitt enige om å samarbeide om å utvikle storskala verdikjeder for lavkarbon hydrogenproduksjon.

Partnerne har til hensikt å erstatte kullkraftverk med hydrogen-klare gasskraftverk i Tyskland, og bygge opp produksjon av lavkarbonhydrogen og hydrogen produsert av fornybar kraft i Norge, for eksporter i rør til Tyskland.

Den 5. januar undertegnet de to selskapene en intensjonsavtale om felles utvikling av storskala verdikjeder for lavkarbon og fornybar energiproduksjon, som bygger på partnerskapet mellom Norge og Tyskland og det langvarige forholdet mellom Equinor og RWE. Samarbeidet er basert på følgende hovedelementer:

  • Bygging av nye gasskraftverk, i tråd med Tysklands veikart for utfasing av kullkraft. Equinor og RWE skal sammen eie gasskraftverkene. I begynnelsen skal de drives av gass, og deretter skal de gradvis bruke hydrogen som brennstoff, med en ambisjon om å drives kun av hydrogen når volumer og teknologi er tilgjengelig.
  • Bygge anlegg i Norge for produksjon av lavkarbonhydrogen fra naturgass med karbonfangst og -lagring. Over 95 prosent av CO2-utslippene vil bli fanget og lagret trygt og permanent under havbunnen på norsk sokkel.
  • Eksport av hydrogen i rør fra Norge til Tyskland.
  • Felles utbygging av havvindparker for produksjon av fornybart hydrogen som brennstoff for kraftkunder og andre industrikunder i framtiden.

– Gjennom dette samarbeidet skal vi styrke den langsiktige energisikkerheten for det ledende industrilandet i Europa, samtidig som vi tilbyr en bærekraftig vei mot en nødvendig energiomstilling for industrisektorer der CO2-reduksjon er krevende. Samarbeidet har potensial til å utvikle Norge til å bli en nøkkelleverandør av hydrogen til Tyskland og Europa. Dette er en unik mulighet til å bygge en hydrogenindustri i Norge, der hydrogen også kan brukes i innenlands industri, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

– For å gjøre framskritt i omleggingen fra fossile brennstoffer til hydrogen haster det med en rask styrking av hydrogen-økonomien. Blått hydrogen i store mengder kan være et utgangspunkt, med påfølgende omlegging til grønt hydrogen. Det er nøyaktig det vi skal drive fram gjennom vårt partnerskap – gi industrien relevante mengder hydrogen. I tillegg skal våre planlagte investeringer i hydrogen-klare gasskraftverk sørge for energisikkerhet i en avkarbonisert kraftsektor, sier Dr. Markus Krebber, konsernsjef i RWE.