Skip to content

Equinor øker sin eierandel i Linnorm-funnet

(UTC)Last modified
Utsikt fra Åsgard A i Norskehavet
Utsikt fra Åsgard A i Norskehavet
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor)

Equinor har inngått en avtale om å overta Shells eierandel i og operatøransvaret for Linnorm-funnet i Norskehavet.

Oppdatert 3. mai 2024

Transaksjonene knyttet til Equinors oppkjøp av Shells eierskap og operatørskap i Linnorm-oppdagelsen i Norskehavet ble avsluttet den 30 april 2024 etter å ha mottatt nødvendige regulatoriske godkjenninger.

Kjetil Hove - portrett
Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge i Equinor
(Foto: Sheyda Aalgaard / Equinor)

I henhold til avtalen vil Equinor overta en andel på 30 % i PL 255, som dekker Linnorm-funnet, under betingelse av at selskapet overtar operatøransvaret fra A/S Norske Shell. Avtalen er ventet å tre i kraft i første kvartal 2024.

– Gjennom denne overtagelsen vil Equinor styrke vår posisjon i Halten-området, i tråd med vår strategi om å optimalisere vår portefølje på norsk sokkel. Dette er et område vi kjenner godt. Vi har allerede produserende installasjoner og ser fortsatt attraktive muligheter der, sier Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge i Equinor.

Linnorm-funnet i Norskehavet ble påvist i 2005, og er det største uutviklede gassfunnet på norsk sokkel. Det anslås at Linnorm inneholder om lag 25-30 milliarder kubikkmeter utvinnbare gassressurser. Til sammenligning er dette mer gass enn de gjenværende reservene i hvert av de produserende feltene Aasta Hansteen, Martin Linge og Gina Krog.

– Det er allerede gjort mye godt arbeid for å modne Linnorm. Sammen med våre partnere skal vi bygge på dette, og utvikle gassressursene i Linnorm for det europeiske markedet, fortsetter Hove.

Marianne Olsnes - portrett
Marianne Olsnes, administrerende direktør i Norske Shell
(Foto: A/S Norske Shell)

Equinor vil fremover vurdere en oppkobling av Linnorm til de Equinor-opererte Kristin- eller Åsgard B-plattformene.

– Vi er stolte av det arbeidet vi har gjort for å modne Linnorm, og fornøyd med at vi klarte å finne en løsning som åpner for at feltet kan utvikles med et samkjørt partnerskap. Dette påvirker ikke vår ambisjon om å opprettholde en vesentlig oppstrøms-posisjon i Norge, og å bidra til utviklingen og omstillingen av norsk sokkel, sier Marianne Olsnes, administrerende direktør i Norske Shell.

Avtalen er betinget av godkjenning fra norske myndigheter.

Partnerne i PL 255 er: A/S Norske Shell 30 % (operatør inntil avtalen trer i kraft), Petoro 30 %, Equinor Energy 20 % og TotalEnergies EP Norge AS 20 %.

Fakta om Linnorm-funnet

  • 6406/9-1 Linnorm er et funn i den sentrale delen av Norskehavet, 50 kilometer nordvest for Draugen-feltet. Havdypet er på om lag 300 meter. Funnet ble påvist i 2005 og avgrenset i 2007.
  • Reservoaret inneholder relativt tørr gass med høyt CO2-innhold. Det er et komplekst og utfordrende reservoar med høyt trykk og høy temperatur.
  • Reservoaret ligger i Ile-, Tofte- og Tilje-formasjonene fra tidlig til midtre jura, og har varierende kvalitet.

Siste nyheter