Skip to content

Snøhvit Future-kontrakt gir 200 årsverk i nord

(UTC)

Equinor har på vegne av partnerskapet i Snøhvit tildelt Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) en stor bygg- og anleggskontrakt med en verdi i størrelsesorden 1,5 milliarder kroner. LNS har hovedkontor i Andøy i Nordland og kontrakten vil gi ringvirkninger i både Finnmark, Troms og Nordland.

– Vi er glade for å kunne tildele denne kontrakten til en nordnorsk bedrift. LNS estimerer at om lag 70 prosent av verdiskapningen vil gå til Nord-Norge, noe som bidrar med om lag 200 årsverk. For Equinor har det vært viktig at Snøhvit Future-prosjektet gir ringvirkninger i hele landsdelen, sier Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Trond Bokn - portrett
Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor

Snøhvit Future-prosjektet vil styrke Norges posisjon som en pålitelig og langsiktig leverandør av gass produsert med svært lave klimautslipp. Prosjektet sikrer arbeidsplasser i nord og energiforsyning til Europa fram mot 2050.

Partnere i prosjektet er Petoro, TotalEnergies, Neptune Energy og Wintershall Dea.

LNS skal bygge tunnel og landfall for strømkabelen som skal gå fra Hyggevatn til Melkøya.Det vil si infrastruktur som gjør det mulig å sende strøm fra Statnetts transformatorstasjon på Hyggevatn til Hammerfest LNG på Melkøya.

LNS har spesialisert seg på tunneler og levert flere større prosjekter både i Norge og utlandet. Det fysiske arbeidet vil starte opp når nødvendige godkjenninger/tillatelser foreligger.

Mette H. Ottøy - portrett
Mette H. Ottøy, direktør for anskaffelser i Equinor

– Det er første gang LNS jobber for Equinor. De leverte det samlet sett beste tilbudet og vi gleder oss til å ta fatt på samarbeidet med en ny leverandør i landsdelen. LNS har også en rekke underleverandører, blant annet Viggo Eriksen i Hammerfest, Alta anlegg og Hörmann Norge i Tromsø, sier Mette H. Ottøy, direktør for anskaffelser i Equinor.

Fra før er Multiconsult tildelt kontrakten for prosjektering av arbeidet som LNS skal utføre. Arbeidet ledes fra selskapets kontor i Tromsø og involverer kontorer fra Alta i nord til Fredrikstad i sør. Multiconsult skal også bistå i gjennomføringen av arbeidet.

Nexans skal levere kraftkabelen fra Rognan og Halden, mens Aibel er tildelt den største kontrakten som omfatter alt modifikasjonsarbeid på Melkøya. De har valgt den nordnorske bedriften Consto som leverandør for bygg- og anleggsarbeid på Melkøya.

Totalt er det estimert at Snøhvit Future-prosjektet vil sysselsette om lag 1.700 årsverk i Nord-Norge i byggefasen. Prosjektet forlenger levetiden for Hammerfest LNG forbi 2030 og sikrer dermed de totalt 900 årsverkene som er relatert til driften av anlegget i Nord-Norge.

Om Snøhvit Future:

  • Snøhvit Future-prosjektet omfatter landkompresjon og elektrifisering av Hammerfest LNG på Melkøya. Med kompresjon kan vi opprettholde høy gasseksport, arbeidsplasser og ringvirkninger også etter 2030. Ved å elektrifisere anlegget kan vi redusere utslippene fra anlegget med 850.000 tonn CO2 årlig.
  • I utbyggingsfasen vil Snøhvit Future bidra til store ringvirkninger både i Finnmark og resten av landet. Det er forventet at ca 70 % av verdiskapingen vil gå til norske bedrifter og mer enn en tredjedel av dette vil gå til Nord-Norge.
  • Det skal installeres tre store moduler på anlegget: Kompressor, transformatorstasjon og elektrodampkjeler og det skal også gjøres omfattende modifikasjonsarbeid. I tillegg blir det stor aktivitet rundt Hammerfest by, blant annet bygging av tunnel og transformatorstasjon for videreføring av kraft fra Hyggevatn til Melkøya.

Om Hammerfest LNG:

  • HLNG er en sentral bedrift i regionen med cirka 350 faste ansatte, pluss om lag 150 kontraktører og lærlinger. Inkludert ringvirkninger bidrar HLNG med nær 900 årsverk i Nord-Norge ved normal drift. Snøhvit-partnerskapet er opptatt av at Hammerfest LNG skal være konkurransedyktig og levedyktig også i et lavkarbonsamfunn.
  • Årlig bidrar Hammerfest LNG med 170 millioner kroner i eiendomsskatt til Hammerfest kommune. Snøhvit Future forlenger disse inntektene for kommunen forbi 2030 – i tillegg til at de økes med om lag 30 prosent.
  • Hver dag bidrar Hammerfest LNG til at 6,5 millioner husstander har lys og varme i sine hjem og produksjonen fra Melkøya tilsvarer 5 prosent av Norges totale eksport.