Skip to content

Equinor tar fullt eierskap i Empire Wind ved å bytte eierandeler med bp i USA

(UTC)Last modified

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har inngått en avtale om å bytte eierandeler med bp, der Equinor vil overta fullt eierskap i Empire Wind-lisensen og -prosjektene, og bp vil overta fullt eierskap i Beacon Wind-lisensen og -prosjektene.

Oppdatert 4. april 2024

Transaksjonene knyttet til Empire Offshore Wind Holdings LLC, Beacon Wind Holdings LLC og det tilknyttede prosjektselskapet som eier Astoria Gateway for Renewable Energy-område ble avsluttet 4. april 2024, etter å ha mottatt de nødvendige regulatoriske godkjenningene.

Under visse betingelser vil Equinor også overta bps eierandel på 50% i leieavtalen for South Brooklyn Marine Terminal (SBMT).

I henhold til avtalen vil Equinor overta bps eierandel i Empire Offshore Wind Holdings LLC og eie det på 100% basis. Under visse betingelser vil Equinor også overta bps eierandel på 50% i leieavtalen for South Brooklyn Marine Terminal (SBMT).

bp vil overta Equinor’s eierandel i Beacon Wind Holdings LLC samt det tilknyttede prosjektselskapet som eier Astoria Gateway for Renewable Energy-området og vil bli operatør for Beacon Wind-prosjektene. Transaksjonene er vederlagsfrie, med unntak av standard oppgjør av kontanter og arbeidskapitalposter.

Avtalen gir Equinor og bp fleksibilitet til å prioritere i henhold til sine respektive strategier. Equinor har mer enn 20 års erfaring med havvind og gikk inn i det amerikanske havvindmarkedet allerede i 2017. I tillegg har selskapet bygget en sterk havvindportefølje med posisjoner i attraktive markeder som Storbritannia, Polen, Tyskland og Sør-Korea.

Pål Eitrheim - portrett
Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar i Equinor
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Etter signeringen av avtalen med bp ble det lagt inn et bud for Empire Wind 1-prosjektet i New Yorks fjerde auksjonsrunde for kraft fra havvind (NY4), som stengte klokken 15:00 lokal tid i dag, 25. januar 2024.

Det er også avtalt med New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) å avslutte kraftsalgsavtalen Offshore Wind Renewable Energy Certificate (OREC) for Beacon Wind 1-prosjektet.

Forutsatt at transaksjonene fullføres, vil Equinor eie 100% av Empire Wind-prosjektene og videreføre disse, samt fortsette å utvikle sin sterke havvindorganisasjon i USA. bp vil videreføre Beacon-prosjektene med 100% eierandel.

– Vi ønsker å være et ledende selskap i energiomstillingen. Med vår erfaring som en ledende aktør innen havvind i USA, tar vi nå fullt eierskap til et modent, storskala havvindprosjekt i et viktig energimarked, hvor vi har bygget en sterk lokal organisasjon, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar i Equinor.

Molly Morris - portrett
Molly Morris, direktør for Equinor Renewables Americas
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

– Empire Wind 1 er klar til å levere på New Yorks klima- og energimål, og har sikret seg mange myndighetstillatelser og leverandørkontrakter. Den tydelige støtten fra staten New York til å utvikle denne industrien gjenspeiles i NY4-auksjonen, som gir en mulighet til å forbedre verdiskapingen i prosjektet, sier Molly Morris, direktør for fornybar energi i Amerika i Equinor.

Både Empire Wind 1 og 2 er påvirket av makroøkonomiske effekter som har påvirket hele industrien, og mens Empire Wind 1 bys inn i NY4-auksjonen, vil Empire Wind 2 modnes for kommende auksjonsrunder. Prosjektet forventes å gi en realavkastning i nedre del av det forventede intervallet for fornybarprosjekter på 4-8% når en ser fremover fra i dag, med forbehold om tildeling av en ny OREC-kontrakt i NY4-auksjonen.

Ved fullføring av transaksjonene vil eiendelene bli konsolidert inn i Equinors balanse. Ved å ha 100% eierandel i Empire Wind-prosjektene og SBMT-leieavtalen forventes en økning i de rapporterte investeringene for Equinor på kort sikt. Økningen er på rundt 1,2 milliarder dollar i 2024 og rundt 1,5 milliarder dollar i 2025, før eventuell prosjektfinansiering. Utviklingen av Empire Wind 1 er betinget et positivt resultat i NY4-auksjonen, og en endelig investeringsbeslutning forventes i midten av 2024. Equinor har til hensikt å benytte seg av prosjektfinansiering og å hente inn en partner til rett tid for å styrke verdiskaping, redusere eierandeler og eksponering. Ved å resette Empire Wind 2-prosjektet og gå ut av Beacon Wind-prosjektene vil de forventede investeringene fra 2027 til 2030 reduseres.

Transaksjonene er betinget av regulatorisk godkjenning. Avtalt effektiv dato er 1. januar 2024 og fullføring av transaksjonene forventes i andre eller tredje kvartal 2024. Transaksjonene forventes å resultere i et samlet rapportert tap estimert til om lag 200 millioner dollar for Equinor, forutsatt et positivt utfall av NY4-auksjonen. Dette har ingen kontanteffekt og vil ikke påvirke justert driftsresultat.

Om Empire & Beacon Wind

  • Empire Wind-lisensen ble tildelt Equinor i 2017. Den utvikles i to prosjekter, Empire Wind 1, med en potensiell kapasitet på 810 MW, og Empire Wind 2, med en potensiell kapasitet på over 1.200 MW.
  • Beacon Wind-lisensen ble tildelt Equinor i 2019. Den utvikles i to prosjekter, Beacon Wind 1 med en potensiell kapasitet på 1.230 MW og Beacon Wind 2 med en potensiell kapasitet på 1.360 MW.
  • I 2020 kjøpte bp seg inn i en andel på 50% av Empire Wind- og Beacon Wind-eiendelene for et samlet vederlag på 1,1 milliarder dollar.
  • Equinor ble tildelt en kraftsalgsavtale med staten New York for Empire Wind 1 i 2019, og i 2021 ble Equinor og bp tildelt kraftsalgsavtaler for prosjektene Empire Wind 2 og Beacon Wind 1 i New Yorks andre auksjonsrunde.

Nyere utvikling

  • I 2022 ble det inngått en avtale om å gjøre South Brooklyn Marine Terminal (SBMT) om til et knutepunkt for havvind i verdensklasse.
  • I 2023 kjøpte Beacon Wind tomten til Astoria Gas Turbines, med potensial til å bygge om anlegget til The Astoria Gateway for Renewable Energy.
  • I 2023 var Equinor og bp blant mer enn 100 utviklere av fornybarprosjekter som sendte inn begjæringer til delstaten New York om ytterligere prisstøtte til sine prosjekter, på grunn av bransjeomfattende konsekvenser av ekstraordinære makroøkonomiske effekter. Begjæringene ble avslått.
  • Etter kunngjøringen av de avslåtte begjæringene, lanserte guvernøren i New York en 10-punkts handlingsplan som inkluderte en fremskyndet anskaffelsesprosess for fornybar energi - New Yorks fjerde auksjonsrunde for kraft fra havvind.
  • Empire Wind 1- og Empire Wind 2-prosjektene nådde nylig en viktig milepæl i den føderale prosessen for myndighetsgodkjenning, etter å ha mottatt sitt Record of Decision fra BOEM. I forrige måned mottok også Empire Wind 1 sitt artikkel 7-sertifikat fra staten New York, Certificate of Environmental Compatibility and Public Need.

Kontaktpersoner:

Investorer:
Bård Glad Pedersen, direktør for Investorrelasjoner
bgp@equinor.com
+47 918 01 791

Media:
Magnus Frantzen Eidsvold, pressetalsperson, Fornybar, markedsføring og midtstrøm
mfei@equinor.com
+47 975 28 604

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Siste nyheter